สัมมนา อนาคตอสังหาฯ ไทย ข้อมูลเพื่อการวางแผนภาครัฐและภาคเอกชน

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

กำหนดการ

13:00 น.    พิธีเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ “นโยบายรัฐบาลกับการ
                 พาณิชย์ไทย”
                 โดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
                 กระทรวงพาณิชย์

13:30 น.   ถ่ายภาพร่วมกัน

13:45 น.   การนำเสนอข้อมูลการค้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชาติ            

   • สรุปสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดและทิศทางปี 2567   

   • สถานการณ์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติเปรียบเทียบกับทั่วโลก

   • แนวนโยบายการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์: กรณีเปรียบเทียบทั่วโลก

   • นวัตกรรมการวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการวางผังเมืองในเชิงสากล        

   • ทิศทางการปรับตัวและวางกลยุทธ์สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์และภาครัฐบาล 

   • มาตรการเชิงพาณิชย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ         

    นำเสนอโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย และคณะนักวิจัยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

15:30 น.    ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในรูปแบบ Panel
                 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย
                 นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                 บมจ.ไซมิส แอสเสท
                 นายชยพล หรรรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร
                 บจก.อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์

17:00 น.   ปิดการสัมมนา (รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียงในงาน)

 

ผู้บรรยาย

Speakers

นายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย
ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-THAI)
นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซมิส แอสเสท
นายชยพล หรรรุ่งโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร บจก.อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์

ผู้บรรยาย

Speakers

นายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย
ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-THAI)
นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซมิส แอสเสท
นายชยพล หรรรุ่งโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร บจก.อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์