Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

สัมมนา "รู้ข้อกฎหมายที่ดินใน 1 วัน"

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

สัมมนา "รู้ข้อกฎหมายที่ดินใน 1 วัน"

รู้อะไรไม่สู้ รู้กฎหมาย
โดยเฉพาะในวงการอสังหาฯ ที่กฎหมายมีผลต่อราคาที่ดินอย่างยิ่ง!
ไม่อยากพลาดลงทุนที่ดินผิดแปลงเพราไม่รู้กฎหมาย

ห้ามพลาด งานสัมมนา "รู้ข้อกฎหมายที่ดินใน 1 วัน"
รวมประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินให้คุณเข้าใจได้ง่าย ๆ ภายในเวลา 1 วัน

 

หัวข้ออบรม

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับการแบ่งที่ดินขาย

 • กฎหมายจัดสรรที่ดิน พัฒนาโครงการ

 • เทคนิคการเลือกที่ดินเพื่อการลงทุน

 • ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าที่ดิน

 • เทคนิคการตรวจภาระผูกพันหลังโฉนดที่ดินหรือ น.ส.๓

  เช่น ติดจำนอง เช่า ภาระจำยอม สิทธิเก็บกิน ขายฝาก เป็นต้น

   


  พิเศษ!
  นำแปลงที่ดินมาปรึกษาเพิ่ม 1,000 บาท/เคส
  ด่วน จำนวนจำกัด!

 

3,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สนใจหลักสูตร
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. สมบัติ ลาอ่อน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
อ. จิรภัทร แสวงทรัพย์
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาโครงการ บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช