Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาจารย์แต่ละท่านทรงคุณวุฒิ และเต็มใจให้ความรู้อย่างเต็มที่ คุณปีเตอร์ และสถาบันดูแล การสอนและอุปกรณ์, อาหาร, สถานที่ ได้ดีมากค่ะ
คุณ อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 141
มาเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น จากเดิมที่ใช้ในการทำงานที่บางประเด็นสงสัย มาเรียนก็ประหยัดเวลา และได้มุมมองที่ดีมากขึ้น ดีกว่าอ่านหนังสือเอง
คุณ อภินันท์ อินทรภักดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 141
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง ได้เพื่อนและ Connection ที่ดีและน่ารักมากๆ "ขอบคุณที่ทำให้เรามาเจอกันค่ะ"
น.ส. อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้Connection ที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต
น.ส. วีรนุช ทรัพย์ลาภอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์เจาะลึกและจริงใจมากครับ
คุณ โชติพิพัฒน์ ล้มเลิศวาที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
จัดคลาสเล็กๆเป็นกันเองใกล้ชิดวิทยากร
คุณ โอภาส สามเสน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เนื้อหาของการอบรมมีความชัดเจนเพราะมีรายละเอียดที่ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ดีมาก
พญ. ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
อาจารย์สอนละเอียด จากประสบการณ์จริงค่ะ เข้าใจง่าย
คุณ อัญชลี เต็กศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
Learned a lot, great chance network, Dr.Sopon is wonderful
Ms. Carole Anne Withey ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
Facilities, Diversity of case Studies
Mr. Harshit Merchant ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เป็นคอร์สที่ถูกวัตถุประสงค์ในการมาอบรมครั้งนี้ วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ มีการศึกษาดูงานจริงได้รับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง
คุณ ณภัทร ฟูเกียรติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้รับฟังข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ประกอบกิจการตัวจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต และยังได้รู้จักผู้ร่วมอบรมท่านอื่นๆที่ต่างมีประสบการณ์ในด้านอสังหาฯที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกันต่อไป
ร.อ. วรงกรณ์ ชุติมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้จากการเรียนคอร์สกฏหมายเยอะ อาจารย์สอนดี และมีประสบการณืในการสอน
น.ส. วาสนา ชีวินกุลสภาพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
บริการดี ประทับใจ ได้ความรู้ คู่คุณธรรม
นาย ธนกฤต สื่อไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ดูคำกล่าวทั้งหมด
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้การจัดทำ cash flow ทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงได้รู้มุมมองในการให้สินเชื่อของธนาคาร
คุณ ณิศร หอมนวล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 65
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย และได้เห็นแนวคิดหลากหลายมุมจากผู้ที่อยู่ในธุรกิจจริงๆ
คุณ ธีรภัทร ภัทรสิริรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 65
ดูคำกล่าวทั้งหมด
การสอนของอาจารย์สอนดีทุกท่าน การบริการของเจ้าหน้าที่ดี อาหารอร่อย
น.ส. อรเอกพิณ นาดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ชอบครับได้รับแรง รับพลังงานบางอย่างจากท่านวิทยากรหลายๆท่าน และรู้สึกว่าอยากเรียนคอร์สอย่างอื่นเพิ่มเติม
นาย พรชัย ทินบัตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์/วิทยากรทุกท่านสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ให้ความรู้ และ case study ที่น่าสนใจ คุ้มค่ามากๆครับ
คุณ ภรต ศุภธรรมกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
Thanks you สนุก เข้าใจง่าย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนเลยค่ะ
คุณ นิติกาญจน์ พรศิริกาญจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี ให้ความรู้เต็มที่ วิทยากรประสบการณ์สูง
คุณ ภัทร อัจฉริยพฤกษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
อาจารย์ทุกท่านสอนสนุก มีความเป็นกันเอง
คุณ ประเสริฐ เพชรเอือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ดูคำกล่าวทั้งหมด
การดูแลตั้งแต่สถานที่, ใน class, อาหาร ดีมากค่ะ อาจารย์ผู้บรรยายมีความทุ่มเท ได้รับความรู้ และแก้ไขปัญหาข้องใจได้
คุณ ชุติมา ปิ่นเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
การถ่ายทอดเนื้อหาชัดเจนตรงกับการใช้งานจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
คุณ เกศรินทร์ ไชยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
ดูคำกล่าวทั้งหมด
คุ้มค่า และเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปค่ะ วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมากและมีหลายท่าน ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนำมาใช้ได้จริง จัดสัมมนาดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะ จะกลับมาหาความรู้เพิ่มเติมแน่นอนค่ะ
คุณ ชยานันท์ ฉิมโหมด ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ชอบความ 2 วัน Intensive มากๆ เนื้อหาแน่น ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้สำหรับมือใหม่ เจ้าหน้าที่ คณะจารย์-วิทยากร ดูแลอย่างดี ให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สถานที่จัดอบรมมีความสะดวกสบาย, เครื่องดื่ม-อาหาร, ที่จอดรถ และรถไม่ติด
คุณ อรุณี การะเกตุ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เป็นคอร์สที่ถูกวัตถุประสงค์ในการมาอบรมครั้งนี้ วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ มีการศึกษาดูงานจริงได้รับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง
คุณ ณภัทร ฟูเกียรติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้รับฟังข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ประกอบกิจการตัวจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต และยังได้รู้จักผู้ร่วมอบรมท่านอื่นๆที่ต่างมีประสบการณ์ในด้านอสังหาฯที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกันต่อไป
ร.อ. วรงกรณ์ ชุติมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้เยอะดี
น.ส. บุญรัตน์ สุขสุกรร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11
ได้รับความรู้ในการนำไปใช้ได้จริง เป็นความรู้ที่กว้างขึ้นและมุมมองไอเดียใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปประเมินหลายๆด้านก่อนลงทุน
น.ส. วณิชชา บุรกรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เพื่อนร่วมชั้นเรียนดี
นาย ฐิติพัฒน์ ชัยแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้รับความรู้แนวคิดด้านอสังหาฯ เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาเพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ในงานได้
นาย ธนาธิษณ์ ห้าวหาญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด