Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาจารย์แต่ละท่านให้คำปรึกษาแนะนำดีค่ะ มีความเป็นกันเองมาก ยินดีที่ได้มีโอกาสเรียนคอร์สที่นี่ ขอบคุณค่ะ
น.ส. สุพรรษา แก้ววงษ์ศา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 143
อาจารย์แต่ละท่านทรงคุณวุฒิ และเต็มใจให้ความรู้อย่างเต็มที่ คุณปีเตอร์ และสถาบันดูแล การสอนและอุปกรณ์, อาหาร, สถานที่ ได้ดีมากค่ะ
คุณ อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 141
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง ได้เพื่อนและ Connection ที่ดีและน่ารักมากๆ "ขอบคุณที่ทำให้เรามาเจอกันค่ะ"
น.ส. อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้Connection ที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต
น.ส. วีรนุช ทรัพย์ลาภอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์เจาะลึกและจริงใจมากครับ
คุณ โชติพิพัฒน์ ล้มเลิศวาที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
จัดคลาสเล็กๆเป็นกันเองใกล้ชิดวิทยากร
คุณ โอภาส สามเสน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ความรู้แน่น สอนละเอียด
น.ส. สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
บรรยายให้เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้และทีมงานดูแลดีมากค่ะ เพื่อนๆร่วมรุ่นเป็นกันเองดีค่ะ
น.ส. สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
ดูคำกล่าวทั้งหมด
Learned a lot, great chance network, Dr.Sopon is wonderful
Ms. Carole Anne Withey ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
Facilities, Diversity of case Studies
Mr. Harshit Merchant ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เป็นคอร์สที่ถูกวัตถุประสงค์ในการมาอบรมครั้งนี้ วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ มีการศึกษาดูงานจริงได้รับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง
คุณ ณภัทร ฟูเกียรติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้รับฟังข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ประกอบกิจการตัวจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต และยังได้รู้จักผู้ร่วมอบรมท่านอื่นๆที่ต่างมีประสบการณ์ในด้านอสังหาฯที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกันต่อไป
ร.อ. วรงกรณ์ ชุติมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้จากการเรียนคอร์สกฏหมายเยอะ อาจารย์สอนดี และมีประสบการณืในการสอน
น.ส. วาสนา ชีวินกุลสภาพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
บริการดี ประทับใจ ได้ความรู้ คู่คุณธรรม
นาย ธนกฤต สื่อไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ดูคำกล่าวทั้งหมด
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เนื้อหาตรงตามความต้องการ มี Template และข้อมูลจริงในการศึกษา และ Workshop วิทยากรมีประสบการณ์และถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย
คุณ อภิรักษ์ ลอยแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 66
ได้ความรู้การจัดทำ cash flow ทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงได้รู้มุมมองในการให้สินเชื่อของธนาคาร
คุณ ณิศร หอมนวล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 65
ดูคำกล่าวทั้งหมด
1.การบริการของเจ้าหน้าที่ 2.เนื้อหา+อ.ที่สอน 3.อาหาร 4.เพื่อนร่วมชั้น
คุณ สุรณี สุระสิงห์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
1.อาหารอร่อย 2.สถานที่ Ok 3.อาจารย์สอนเข้าใจเนื้อหาดีมาก
คุณ พรทิพย์ ดีศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์/วิทยากรทุกท่านสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ให้ความรู้ และ case study ที่น่าสนใจ คุ้มค่ามากๆครับ
คุณ ภรต ศุภธรรมกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
Thanks you สนุก เข้าใจง่าย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนเลยค่ะ
คุณ นิติกาญจน์ พรศิริกาญจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี ให้ความรู้เต็มที่ วิทยากรประสบการณ์สูง
คุณ ภัทร อัจฉริยพฤกษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
อาจารย์ทุกท่านสอนสนุก มีความเป็นกันเอง
คุณ ประเสริฐ เพชรเอือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ประทับใจการบรรยายของวิทยากรได้ความรู้ที่ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการจัดแจงเวลา อาหาร และสถานที่ค่ะ
น.ส. จารวี บุญญา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้ใหม่จากอาจารย์เยอะมาก และมีบางข้อสงสัยที่ได้รับคำตอบ
น.ส. ชมพูนุท พฤกษ์วัชรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
ดูคำกล่าวทั้งหมด
พี่ๆทีมงานดูแลให้คำปรึกษาดี อ.ผู้ให้การอบรมให้ความรู้เต็มที่
คุณ คุณปวีณา ไชยกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
วิทยากรมีประสบการณ์ตรง ทำให้ได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้
คุณ คุณสิริเพ็ญ สกุณาลี้เลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เป็นคอร์สที่ถูกวัตถุประสงค์ในการมาอบรมครั้งนี้ วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ มีการศึกษาดูงานจริงได้รับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง
คุณ ณภัทร ฟูเกียรติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้รับฟังข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ประกอบกิจการตัวจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต และยังได้รู้จักผู้ร่วมอบรมท่านอื่นๆที่ต่างมีประสบการณ์ในด้านอสังหาฯที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกันต่อไป
ร.อ. วรงกรณ์ ชุติมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้เยอะดี
น.ส. บุญรัตน์ สุขสุกรร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11
ได้รับความรู้ในการนำไปใช้ได้จริง เป็นความรู้ที่กว้างขึ้นและมุมมองไอเดียใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปประเมินหลายๆด้านก่อนลงทุน
น.ส. วณิชชา บุรกรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เพื่อนร่วมชั้นเรียนดี
นาย ฐิติพัฒน์ ชัยแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้รับความรู้แนวคิดด้านอสังหาฯ เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาเพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ในงานได้
นาย ธนาธิษณ์ ห้าวหาญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด