Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

ลงทะเบียนสมัครเรียน

1

ตรวจสอบหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

หลักสูตร

หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)

ค่าลงทะเบียน

12,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

รวมเป็นเงินสุทธิ   12,840 บาท (ราคาปกติรวม VAT 7% แล้ว)

หมายเหตุ

- ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม โปรดตรวจสอบสถานะศิษย์เก่ากับเจ้าหน้าที่ก่อนการโอนเงิน โทร: 02.295.2294)
- นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

- ในกรณีฉุกเฉิน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ภายใน 5 วัน ก่อนวันอบรม

โอนเงินค่าลงทะเบียนตามยอดสุทธิ (รวม VAT)

โปรดโอนเงินไปยังบัญชี โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-45091-93-8

หรือ

กรอกแบบฟอร์ม และส่งหลักฐานการโอนเงิน

สามารถนำส่งผ่าน E-Mail: info@trebs.ac.th หรือ LineID: @trebs และโทรสาร 0.2295.1154

1. รุ่น-วันที่เข้าเรียน
สถานที่เข้าฟัง
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
2. ข้อมูลผู้สมัครเรียน
3. ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

 

โทรศัพท์   02 295 2294
แฟกซ์      02 295 1154
Email      info@trebs.ac.th