Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

ลงทะเบียนสมัครเรียน

1

ตรวจสอบหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

หลักสูตร

หลักสูตร: เทคนิคการสร้างอาคารชุดราคาสุดถูก

ค่าลงทะเบียน

6,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

รวมเป็นเงินสุทธิ   6,420 บาท (ราคาปกติรวม VAT 7% แล้ว)

2

โอนเงินค่าลงทะเบียนตามยอดสุทธิ (รวม VAT)

โปรดโอนเงินไปยังบัญชี โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-45091-93-8

5/15 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

เลขที่บัญชี 048-1-09720-7
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์

เลขที่บัญชี 789-3-26356-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์

หรือ

3

กรอกแบบฟอร์ม และส่งหลักฐานการโอนเงิน

สามารถนำส่งผ่าน โทรสาร 0.2295.1154 หรือ E-Mail: info@trebs.ac.th และ LineID: @trebs

1. รุ่น-วันที่เข้าเรียน
เลือกสถานที่เข้าฟัง
2. ข้อมูลผู้สมัครเรียน
3. ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
 
 
ติดต่อเรา
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

 

โทรศัพท์   02 295 2294
แฟกซ์      02 295 2213
Email      info@trebs.ac.th