Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

กลับหน้ารายละเอียดลงทะเบียนสมัครเรียน

1

ตรวจสอบหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

หลักสูตร

สัมมนา : วิเคราะห์สถานการณ์อสังหาฯ 4 เดือนแรก ปี 2565

ค่าลงทะเบียน

2,900 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)


รวมเป็นเงินสุทธิ   3,103 บาท (ราคาปกติรวม VAT 7% แล้ว)

หมายเหตุ

- นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

- ในกรณีฉุกเฉิน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ภายใน 5 วัน ก่อนวันอบรม

โอนเงินค่าลงทะเบียนตามยอดสุทธิ (รวม VAT)

โปรดโอนเงินไปยังบัญชี บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34031-62-9

หรือ

กรอกแบบฟอร์ม และส่งหลักฐานการโอนเงิน

สามารถนำส่งผ่าน E-Mail: info@trebs.ac.th หรือ LineID: @trebs และโทรสาร 0.2295.1154

1. รุ่น-วันที่เข้าเรียน
2. ข้อมูลผู้สมัครเรียน
อาชีพ

3. ท่านรู้จักเราผ่านช่องทางใด
4. ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
 
ยืนยัน:  5082 => กรุณากรอก:  (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ติดต่อเรา
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

 

โทรศัพท์   02 295 2294
แฟกซ์      02 295 1154
Email      info@trebs.ac.th