THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
อยากมีบ้านซักหลังทำไมรู้สึกว่ามันยากจัง?
ดูทั้งหมด Post: 29 กันยายน 2016
Share via
   

ฝันจะมีบ้านเป็นของตนเอง... ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แม้ว่าราคาบ้านในปัจจุบันจะสูง ทางเลือกหนึ่งที่จะทำใหคุณเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้คือ "การผ่อนบ้าน" ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการเงินได้แนะนำไว้ว่าจำนวนเงินที่ผ่อนบ้านในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ที่มีอยู่ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คุณสามารถผ่อนชำระได้ อย่างสบายๆ โดยไม่มีแรงกดดัน

 

 

        อยากซื้อบ้านเป็นของตัวเอง แต่ทว่าคงมีน้อยคนที่สามารถซื้อบ้านเป็นเงินสด ดังนั้นเงินที่ขาดจึงต้องอาศัยกู้เอาจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ เนื่องจากสถาบันเหล่านี้ มักจะให้กู้เพียงไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขาย หรือมูลค่าประเมินของบ้าน (พร้อมที่ดิน) ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้ซื้อบ้านควรมีเงินเก็บออมอย่างน้อยที่สุด 10% ของราคาบ้าน หรือถ้าจะให้ดีควรมากกว่า 20% นะครับโดยเงินจำนวนนี้เอง ที่ผู้ซื้อบ้านมักจะต้องจ่ายเป็น “เงินดาวน์” ในการซื้อบ้าน หากบ้านยังสร้างไม่เสร็จ เจ้าของโครงการมักจะให้เราผ่อนเป็นงวดๆ ได้ในเวลาประมาณ 6-18 เดือน

หากเราไม่เก็บเงินเพื่อซื้อบ้านในสัดส่วนดังกล่าว จะทำให้ภาระเงินกู้หนักขึ้น และภาระที่หนักนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของครอบครัวเราไม่ดีเท่าที่ควร เพราะการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันก็ “สำคัญ” ไม่แพ้การซื้อบ้านของตัวเอง จริงมั้ยล่ะครับ

อย่างไรก็ตามในการวางแผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน คุณอาจเริ่มต้นจากวิธีใด วิธีหนึ่งใน 2 วิธี คือ


วิธีที่หนึ่ง คุณทราบราคาบ้านที่จะขายแล้วมาคำนวณว่าคุณจะซื้อและผ่อนได้หรือไม่ ?

วิธีการนี้ ในการประมาณการทางการเงิน คุณจะต้องเริ่มโดยพิจารณาว่า

คุณมีเงินเก็บออมซื้อบ้าน หรือมีเงินดาวน์พอที่จะจ่ายให้กับเจ้าของโครงการหรือไม่?
คุณต้องกู้เงินจากธนาคารในวงเงินสูงสุดได้เท่าใด?
จะต้องผ่อนชำระเงินงวดเดือนละเท่าใด คุณสามารถผ่อนได้หรือไม่?

ตัวอย่าง นายเอต้องการกู้ซื้อบ้านราคา 1 ล้านบาท เมื่อปรึกษากับธนาคารแล้วสามารถปล่อยกู้ได้ 80%

ดังนั้นนายเอต้องมีเงินดาวน์บ้าน 2 แสนบาท เมื่อพิจารณาระยะเวลาการผ่อนชำระนาน 30 ปี จากวงเงินที่เหลือ 8 แสนบาท ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือนเป็น 4,796 บาท โดยสามารถเข้าไปคิดคำนวณค่างวดได้ที่ http://calc.tsi-thailand.org/c08_0.aspx จากนั้นเราจึงมาประเมินกำลังของเราเองว่าสามารถผ่อนชำระได้ตามที่คิดหรือไม่?


วิธีที่สอง เราทราบรายได้ของตัวเองแล้วมาคำนวณว่าคุณจะซื้อบ้านได้แบบใด ในราคาใดได้บ้าง?

ในกรณีที่คุณทราบ “รายได้” ของคุณว่ามีเท่าใด และอยากทราบว่ารายได้ดังกล่าวนั้น สามารถจะซื้อบ้านในระดับราคาประมาณเท่าใด ก็สามารถคิดคำนวณได้ไม่

ตัวอย่าง เช่น หากคุณมีรายได้ประมาณเดือนละ 25,000 บาท คุณอยากรู้ว่าธนาคารจะให้คุณกู้ได้ในวงเงินเท่าใด และจะซื้อบ้านในราคาประมาณเท่าใด :?:

โดยเราต้องประเมินกำลังการผ่อนชำระค่างวดต่อเดือน ซึ่งธนาคารมักจะให้กู้ในวงเงินประมาณ 15-25% ของรายรับต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนตัว กรณีที่เรามีเงินเดือน 2.5 หมื่นหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ 2 หมื่น ถ้าหากคิดที่ 25% เรามีความสามารถในการผ่อนชำระเป็น ค่างวดต่อเดือน = 20000 * 0.25 = 5,000 บาท/เดือน

หากเราต้องการกู้ซื้อบ้าน 30 ปี โดยประมาณวงเงินที่จะกู้ 8 แสนบาทคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี จะคิดเป็นดอกเบี้ย 926,966 บาท

คำนวณได้จาก http://calc.tsi-thailand.org/C08_1.aspx

ตัวอย่างประเมินได้วงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน 8 แสนบาท หากเราต้องการบ้านราคา 1 ล้านบาท ควรมีเงินดาวน์ 2 แสนบาทขึ้นไปครับ

 


เป็นอย่างไรก็บ้างครับ ไว้คราวหน้าเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับการประเมินตัวเราเอง เพื่อทำให้เราได้บ้านที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระกับเรามากจนเกินไปยังไงล่ะครับ :D

 

ที่มา :Top of Living

http://calc.tsi-thailand.org/c08_0.aspx

Tags : บ้าน ,ซื้อบ้าน, ขั้นตอนการซื้อบ้าน