โครงการดูงานอสังหาฯเส้นตะวันออก EEC ชลบุรี-พัทยา-ศรีราชา
ครั้งที่ 2, วันที่ 16- 17 พฤศจิกายน 2561
เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้
รุ่นที่ 31, วันที่ 24- 25 พฤศจิกายน 2561
“ฟองสบู่อสังหาฯ: จุดเริ่มต้นของจุดจบ”
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
Smart Community Living ในหมู่บ้าน/อาคารชุด: ทำอย่างไร
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)
รุ่นที่ 46, วันที่ 30 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2561
การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า อสังหาริมทรัพย์
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด
รุ่นที่ 28, วันที่ 14- 15 ธันวาคม 2561
Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 9, วันที่ 17- 18 ธันวาคม 2561
การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)
รุ่นที่ 24, วันที่ 19- 21 ธันวาคม 2561
วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์
รุ่นที่ 24, วันที่ 11- 12 มกราคม 2562
การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 42, วันที่ 16- 17 มกราคม 2562
เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล
รุ่นที่ 6, วันที่ 25- 26 มกราคม 2562
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจปี 62
วันที่ 25 มกราคม 2562
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน
รุ่นที่ 136, วันที่ 30 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2562
Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ
รุ่นที่ 27, วันที่ 11- 12 กุมภาพันธ์ 2562
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)
รุ่นที่ 62, วันที่ 13- 16 กุมภาพันธ์ 2562
Fundamentals of the Valuation of Complex Properties
รุ่นที่ 4, วันที่ 14- 16 กุมภาพันธ์ 2562
Fundamentals of Mass Appraisal (IAAO 300)
วันที่ 18- 22 กุมภาพันธ์ 2562
Housing the Poor Through the Private Sector
วันที่ 25-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
รุ่นที่ 23, วันที่ 26- 27 กุมภาพันธ์ 2562
วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 62
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ(ประกาศนียบัตร) รู้จริงใน 14 สัปดาห์
รุ่นที่ 30, วันที่ 27 มีนาคม- 23 มิถุนายน 2562
ดูงานอสังหาฯ Green Building - บ้านพักคนชรา - มหกรรมนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง Munich - Lucerne - Maienfeld - Zurich
วันที่ 6- 16 เมษายน 2562