เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล
รุ่นที่ 5, วันที่ 28- 29 กันยายน 2561
หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)
รุ่นที่ 45, วันที่ 28- 30 กันยายน 2561
การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า อสังหาริมทรัพย์
วันที่ 30 กันยายน 2561
ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 3/2561 และทิศทางใหม่
วันที่ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561
เทคนิคประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน+Open House หลักสูตร AP101 รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
วิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 4, วันที่ 5 ตุลาคม- 24 พฤศจิกายน 2561
ดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 8-วันที่ 12 ตุลาคม 2561
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน
รุ่นที่ 135, วันที่ 17- 20 ตุลาคม 2561
การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ(ประกาศนียบัตร) รู้จริงใน 14 สัปดาห์
รุ่นที่ 29, วันที่ 17 ตุลาคม 2561- 19 มกราคม 2562
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)
รุ่นที่ 61, วันที่ 24- 27 ตุลาคม 2561
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
รุ่นที่ 22, วันที่ 30- 31 ตุลาคม 2561
นายหน้าอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดิน
วันที่ 30 ตุลาคม 2561
รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 69, วันที่ 7- 10 พฤศจิกายน 2561
โครงการดูงานอสังหาฯเส้นตะวันออก EEC ชลบุรี-พัทยา-ศรีราชา
ครั้งที่ 2, วันที่ 16- 17 พฤศจิกายน 2561
เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้
รุ่นที่ 31, วันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2561
Fundamentals of the Valuation of Complex Properties
(No.4) November 22-24, 2018 (Thu-Sat), 09:00-16:30
Fundamentals of Mass Appraisal (IAAO 300)
วันที่ 26- 30 พฤศจิกายน 2561
การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)
รุ่นที่ 24, วันที่ 28- 30 พฤศจิกายน 2561
Housing the Poor Through the Private Sector
วันที่ 1- 4 ธันวาคม 2561
การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 42, วันที่ 12- 13 ธันวาคม 2561
การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด
รุ่นที่ 27, วันที่ 14- 15 ธันวาคม 2561
Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 9, วันที่ 17- 18 ธันวาคม 2561
Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ
รุ่นที่ 27, วันที่ 11- 12 กุมภาพันธ์ 2562
วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์
รุ่นที่ 24, วันที่ 22- 23 กุมภาพันธ์ 2562
ดูงานอสังหาฯ มิวนิค ลิกเตนสไตน์ ลูเซิร์น ซูริค
วันที่ 6- 16 เมษายน 2562