Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: โรงแรม-มูลค่าที่พึงซื้อขายในยุคโควิด

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

โรงแรม: มูลค่าที่พึงซื้อขายในยุคโควิด

วันพฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ Zoom

 

ในสถานการณ์ที่ (แทบ) ไม่มีรายได้ ไม่มีอัตราผลตอบแทน (แถมมีหนี้สถาบันการเงินและค่าใช้จ่าย) และยังไม่เห็นอนาคต มูลค่าที่สมควรซื้อขายอย่างเป็นธรรมที่สุดของโรงแรมแต่ละแห่งอยู่ที่เท่าไหร่ อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ที่เจ้าของโรงแรม นักลงทุน สถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้องพึงตระหนัก  มาฟังข้อคิดจากผู้รู้ระดับโลก ถ่ายทอดโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

 

เจ้าของโรงแรม นักลงทุน สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน และที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลาย พึงเข้าร่วมงานสัมมนาสำคัญนี้

900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ