Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

สัมมนา: ช่องทางการลงทุนอสังหาฯในห้วงวิกฤติ

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 - 16:00 น.
ผ่าน Zoom Online

รายละเอียด

สัมมนา
ช่องทางการลงทุนอสังหาฯในห้วงวิกฤติ

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 – 16:00 น.
ในห้วงวิกฤติแห่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ นักลงทุนก็ยังมีโอกาสในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคง 
1. มาร่วมกันประเมินสถานการณ์วิกฤติแบบนี้จะต่อไปอีกยาวเพียงใด 
2. เราจะหาโอกาสช่องทางแห่งโอกาสเหล่านั้นอย่างไรบ้าง จึงจะประสบความสำเร็จในการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
3. ชี้ช่องทางการลงทุนที่เป็นไปได้อย่างหลากหลายให้ท่านเลือกตามความถนัดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดหลักในภูมิภาค

1,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล
อ. สุรพงษ์ ตรีสุกล
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
คุณ น้ำทิพย์ จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ FeasyOnline
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ