Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

Fast Track ประเมินค่าทรัพย์สิน อาวุธสำคัญเพื่อนายหน้า-นักลงทุน

- ประเมินราคาบ้านแนวราบ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์

- ประเมินราคาห้องชุดราคาถูก ราคาปานกลาง ราคาแพง

- วิธีประเมินราคาที่ดินเปล่าเพื่อการลงทุน

- การตั้งค่าเช่าบ้านแนวราบและห้องชุด

- ทักษะการวิเคราะห์ที่แม่นยำด้วย Weighted Quality Score (WQS)

- ตัวอย่าง Cases ประเมินจริงในภาคสนาม

- การอ่านรายงานประเมินให้รู้เท่าสถาบันการเงินและบริษัทประเมิน

 

เรียนแล้วท่านจะประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นใจด้วยเทคนิคและทักษะการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นอาวุธ-เครื่องมือประกอบการลงทุนและการเป็นนายหน้าสำหรับผู้เริ่มต้น สอนโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ดร.ด้านอสังหาริมทรัพย์และจบหลักสูตรประเมินค่าจากสถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์น ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคม FIABCI-Thai เป็นผู้ประเมินขั้นวุฒิ ทำประเมินค่าจริงมา 30 ปีทั่วโลก พร้อมด้วยผู้ประเมินระดับขั้นวุฒิที่ช่ำชองการประเมินค่ามาถ่ายทอดความรู้โดยตรง

 

หากสนใจเรียนภาคปฏิบัติต่อสามารถคืนเงินได้

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

 

 

[Tag] : ประเมินค่าอสังหา , ประเมินค่าทรัพย์สิน , FastTrack , การประเมินมูลค่า

2,500 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. เกรียงไกร สุขถาวร
นักลงทุนอิสระ และ Managing Director บริษัท สุขทวี เรียลเอสเตท จำกัด
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า นายหน้าแห่งประเทศไทย
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ