Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และห้องชุดสุดขายดี

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 - 16:00 น.
ณ TREBS และผ่าน Zoom Online

รายละเอียด

สัมมนา: โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุดสุดขายดี
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ณ TREBS และผ่านระบบ Zoom Online

    เหลือเชื่อ! ผลวิจัยบอกว่าในขณะนี้ยังมีโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์และอาคารชุดขายดีสวนกระแสแม้มีการระบาดหนักของโควิด-19 จนทำให้การก่อสร้าง และกิจกรรมการขายต่างๆ หยุดชะงัก กำลังซื้อตกต่ำลงเป็นอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจพบโครงการขายดีสวนกระแสเป็นประจำในทุกเดือนที่สำรวจตั้งแต่มกราคม-มิถุนายนที่ผ่านมา และหลังจากผ่านการ Update ในไตรมาสที่ 1 และในไตรมาสที่ 2 แล้วก็สามารถ Confirm ได้ว่าโครงการเหล่านี้ขายดีจริง

    ทำไมโครงการบางแห่งจึงขายดี ทำโครงการอย่างไรจึงขายดี มาฟังผลการวิเคราะห์รายโครงการของทั้งบริษัทมหาชน และโดยเฉพาะบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์รายย่อยที่กลับมาแรง ขายดีก็ยังมี และมาพบกับผู้บริหารโครงการขายดีที่ยินดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมารับทราบสถานการณ์ล่าสุดของตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • สถานการณ์ล่าสุดของตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • บทวิเคราะห์รายโครงการ: บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ สุดขายดี

  • บทวิเคราะห์รายโครงการ: อาคารชุดสุดขายดี บ้านแนวราบ และอาคารชุด

 

***วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

 

1,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. กฤศธนฎา สื่อไพศาล
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท อินนิเชียล เอสเตท จำกัด
อ. อธิภัทร รวมทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ บจก.วิถีไทย เรียลเอสเตท
อ. วรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานทาวน์เฮาส์ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ