Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

รายละเอียด

สัมมนา: โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุดสุดขายดี
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ณ TREBS และผ่านระบบ Zoom Online

    เหลือเชื่อ! ผลวิจัยบอกว่าในขณะนี้ยังมีโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์และอาคารชุดขายดีสวนกระแสแม้มีการระบาดหนักของโควิด-19 จนทำให้การก่อสร้าง และกิจกรรมการขายต่างๆ หยุดชะงัก กำลังซื้อตกต่ำลงเป็นอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจพบโครงการขายดีสวนกระแสเป็นประจำในทุกเดือนที่สำรวจตั้งแต่มกราคม-มิถุนายนที่ผ่านมา และหลังจากผ่านการ Update ในไตรมาสที่ 1 และในไตรมาสที่ 2 แล้วก็สามารถ Confirm ได้ว่าโครงการเหล่านี้ขายดีจริง

    ทำไมโครงการบางแห่งจึงขายดี ทำโครงการอย่างไรจึงขายดี มาฟังผลการวิเคราะห์รายโครงการของทั้งบริษัทมหาชน และโดยเฉพาะบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์รายย่อยที่กลับมาแรง ขายดีก็ยังมี และมาพบกับผู้บริหารโครงการขายดีที่ยินดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมารับทราบสถานการณ์ล่าสุดของตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • สถานการณ์ล่าสุดของตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • บทวิเคราะห์รายโครงการ: บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ สุดขายดี

  • บทวิเคราะห์รายโครงการ: อาคารชุดสุดขายดี บ้านแนวราบ และอาคารชุด

 

 

1,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. สิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด
อ. กฤศธนฎา สื่อไพศาล
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท อินนิเชียล เอสเตท จำกัด
อ. ชยพล หรรรุ่งโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อ. ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ