Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

สัมมนา: Super Professional Broker

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

เส้นทางสู่...การเป็น "Super Professional Broker" อสังหาฯ ตัวจริง

เรียนรู้วิธีแยบยล... เหนือชั้นใน 1 วัน

จบแล้ว !! มีโครงการให้ฝึกขาย มี "Super Broker" เป็น #พี่เลี้ยงดูแล

 

  1. หาทรัพย์ (ที่มีจุดขาย)
  2. หา Target (Prospecting)
  3. ดูทรัพย์ (บริหารเวลา)
  4. Sales Process
  5. โอนฯ + Super Service
  6. มี Super Broker เป็น Coach (พี่เลี้ยง)

 

10,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ