Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 นี้ โรงแรมบางแห่งอาจจำเป็นต้องการ เราควรขาย ณ ราคาเท่าไหร่กันแน่จึงจะสมเหตุสมผล และในฝั่งผู้ซื้อ ควรซื้อในราคาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม  การประเมินค่าโรงแรมในยุคไร้นักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร  ถ้ามีหนี้จะปรับโครงสร้างหนี้อย่างไร รัฐบาลควรจัดตั้งกองทุน “ตึ๊ง” หรือขายฝากโรงแรมอย่างไร หรือภาวะขณะนี้ เราควรปิดโรงแรมไว้สัก 2 ปีดีกว่าหรือเปิดโรงแรมไว้โดยมีอัตราการครอบครองที่ 30% ดีกว่ากัน

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) จัดสัมมนานี้เพื่อการวางกลยุทธ์สำหรับโรงแรมในภาวะโควิด-19 ในวันนี้ โดยมีกำหนดการดังนี้

09:00       เปิดการสัมมนา รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์      และทิศทางปี 2564-2565 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน        ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
10:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:15    แนวทางการประเมินค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขายในยุคโควิด-19
12:00    พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:00  การปรับโครงสร้างหนี้ของโรงแรมควรทำอย่างไร
14:30    แนวทางการเสนอซื้อ-เสนอขายโรงแรม ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
15:00   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:10    การอภิปราย: จะขาย จะซื้อ หรือจะยื้อโรงแรมอย่างไรดี
17:00 ปิดการสัมมนา

 


[Tag] : บริหารโรงแรม , ธุรกิจโรงแรม , บริหารโรงแรม , ขายโรงแรม , ซื้อโรงแรม , โรงแรม , โอกาสของธุรกิจโรงแรม , เทรนด์ธุรกิจโรงแรม , วิกฤตโรงแรม

6,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ