Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: เทคนิคการบริหารหนี้ด้วยกลยุทธ์ขั้นเทพ

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

กลยุทธ์ขั้นเทพสำหรับนักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน เจ้าของโรงแรมหรือกิจการขนาดใหญ่ในห้วงแห่งวิกฤติสุดๆ ของวันนี้ มาสัมมนางานนี้แล้วท่านจะมั่นใจในการบริหารธุรกิจและเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีชัย

  • ต้องประนอมหนี้/Hair Cut อย่างไรจึงจบได้สวย
  • จะจัดการทรัพย์สินที่สามารถขายอย่างไรให้ได้ราคาดี
  • แนวทางการลดหนี้กับเจ้าหนี้ที่ต้องรู้
  • การเลือกผู้จัดทำแผนการฟื้นฟูกิจการ
  • ศิลปะในการล้มละลายที่สามารถกลับฟื้นตัวได้
  • วิธีการเสริมสภาพคล่องเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อได้
  • แนวทางการถอยและปลดหนี้อย่างมีชัย
  • พร้อมกรณีศึกษาบริษัทสุดดังแห่งยุคที่เคยประสบปัญหาจนเกือบอับปาง ฯลฯ

 

กำหนดการ

​09:00  เปิดการสัมมนาและรายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด

            น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ

            บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

09:30  กลยุทธ์การแก้หนี้ขั้นเทพ: เข้าตาจนขนาดไหนก็มีทางออก

            อ.วีนัส กรสุรัตน์ คลินิกปรับโครงสร้างหนี้ (แห่งประเทศไทย)

            - ประเมินสถานะที่แท้จริงของ NPL ของบริษัท

            - โครงสร้างหนี้สินและทางออกจากกับดัก

            - การเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้อย่างมีชัย

            - การแยกประเภททรัพย์เพื่อการจำหน่าย ขาย เช่า

            - แนวทางการซื้อทรัพย์ NPL ที่ได้กำไรสูงสุด

            - พร้อมกรณีศึกษาบริษัทที่หลากหลายในทุกวงการธุรกิจ

10:30  พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

10:45  กลยุทธ์การแก้หนี้ขั้นเทพ: เข้าตาจนขนาดไหนก็มีทางออก (ต่อ)

11:30  ถกกรณีศึกษาจากผู้เข้าสัมมนา (โปรดเขียนมาล่วงหน้า)

12:15  รับประทานอาหารกลางวัน

13:15  เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
             ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า

             อสังหาริมทรัพย์ไทย

13:45  เทคนิคการบริหารหนี้อย่างมีชัยและฟื้นตัวในที่สุด

             อ.เจริญชัย กิจเวคิน ประธาน บจก.โฮมเอ็มเอ็มเอ็ม

             - ต้องประนอมหนี้/Hair Cut อย่างไรจึงจบได้สวย

             - จะจัดการทรัพย์สินที่สามารถขายอย่างไรให้ได้ราคาดี

             - แนวทางการลดหนี้กับเจ้าหนี้ที่ต้องรู้ เสริมสภาพคล่องธุรกิจ

             - การเลือกผู้ทำแผนการฟื้นฟูกิจการ

             - กลยุทธ์การถอย/ปลดหนี้และศิลปะล้มละลายที่ฟื้นตัวได้

             - พร้อมกรณีศึกษาบริษัทสุดดังแห่งยุคที่เคยประสบปัญหาจนเกือบอับปาง ฯลฯ

15:00  พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:15  เทคนิคการบริหารหนี้อย่างมีชัยและฟื้นตัวในที่สุด (ต่อ)

15:30  ถกกรณีศึกษาจากผู้เข้าสัมมนา (โปรดเขียนมาล่วงหน้า)

16:30  ปิดการสัมมนา

4,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. วีนัส กรสุรัตน์
คลินิกปรับโครงสร้างหนี้ (แห่งประเทศไทย)
อ. เจริญชัย กิจเวคิน
ประธาน บจก.โฮมเอ็มเอ็มเอ็ม
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ