Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

รายละเอียด

ประมวลสถานการณ์ล่าสุดตลาดที่อยู่อาศัยไทยและทางออก

ข้อมูลที่ต้องรู้ จึงจะรอดพ้นจากวิกฤติได้

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นศูนย์ข้อมูลเพียงแห่งเดียวที่สำรวจข้อมูลภาคสนามทุกเดือนของโครงการเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นดัชนีชี้ภาวะตลาดที่สำคัญที่สุด ข้อมูลการเปิดตัวเดือนมกราคม-เมษายน 2564 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการชี้ทิศทางในอนาคตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลเหล่านี้มีที่นี่ที่เดียวที่สำรวจอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางที่สุดเพียงพอที่จะชี้อนาคตของตลาดที่อยู่อาศัยไทยว่าจะเป็นอย่างไร มารับรู้ข้อมูลพร้อมกัน

  1. ภาวะตลาดอสังหาฯ เปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มกราคม-เมษายน 2564 แยกตามทำเล ประเภทและระดับราคาอย่างละเอียด
  2. ภาวการณ์เปิดตัวโครงการอสังหาฯ ใหม่ในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดที่วัดภาวะตลาดของอสังหาฯ จากโควิด-19 ได้ชัดเจนที่สุด
  3. โครงการที่ยังขายดี โดยเด่นสวนกระแสในปี 2564 รวม 15 โครงการเด่น
  4. ทำเล เซคเตอร์ไหนที่จะรุ่งและที่จะร่วงในปี 2564
  5. สินค้าเหลือขายในปัจจุบันเป็นอย่างไร วิกฤติมากแค่ไหน
  6. สินค้ามือสองเป็นอย่างไร วิกฤติมากแค่ไหน
  7. เปรียบเทียบภาวการณ์เปลี่ยนแปลงราคาบ้านในช่วงโควิด 19 ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสและประเทศไทย

เราต้องบริหารด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ที่นี่ที่เดียวที่จะให้ข้อมูลที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ที่สุด สนใจติดต่อ คลิกที่นี่

2,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ