Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (RE125)

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

หัวข้ออบรม

 • นโยบายสินเชื่อและแนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

 • กลไกสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ทวงหนี้ ค้ำประกัน จำนอง

 • การกำหนดนโยบายสินเชื่อและเงื่อนไขในการชำระเงิน

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ 5C และ การอำนวยสินเชื่อ 4P 

 • พิธีการสินเชื่อ: ผู้ขอสินเชื่อ ประวัติการชำระหนี้ เอกสารประกอบ

 • การประเมินค่าทรัพย์สินและการกำหนดวงเงินสินเชื่อ

 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการตลาดโครงการ

 • ระบบประสานงาน: ฝ่ายขาย ประเมิน สินเชื่อ บัญชี ติดตามหนี้

 • ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของนิติกรรม

 • การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง สัญญาณเตือนภัย และลูกหนี้ที่มีปัญหา

 • เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท

 • ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 • คุณลักษณะสำคัญของพนักงานสินเชื่อที่ประสบความสำเร็จ

 • ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับพนักงานสินเชื่อ


[Tag]สินเชื่อ , พิจารณาสินเชื่อ , อำนวยสินเชื่อ , บริหารสินเชื่อ , การขอสินเชื่อ , การกู้เงิน , การกู้สินเชื่อ

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. ณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์
ผู้บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ