Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด
 • นโยบายสินเชื่อและแนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
 • กลไกสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ทวงหนี้ ค้ำประกัน จำนอง
 • การกำหนดนโยบายสินเชื่อและเงื่อนไขในการชำระเงิน
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ 5C และ การอำนวยสินเชื่อ 4P 
 • พิธีการสินเชื่อ: ผู้ขอสินเชื่อ ประวัติการชำระหนี้ เอกสารประกอบ
 • การประเมินค่าทรัพย์สินและการกำหนดวงเงินสินเชื่อ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการตลาดโครงการ
 • ระบบประสานงาน: ฝ่ายขาย ประเมิน สินเชื่อ บัญชี ติดตามหนี้
 • ตรวจสอบเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของนิติกรรม
 • การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง สัญญาณเตือนภัย และลูกหนี้ที่มีปัญหา
 • เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท
 • ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • คุณลักษณะสำคัญของพนักงานสินเชื่อที่ประสบความสำเร็จ
 • ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับพนักงานสินเชื่อ

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
19 มิ.ย. 63
สัมมนา: ทำเลทองปี 63
เจาะลึกทำเลทอง จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในรอบ 5-10 ปี วิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพโดยศูนย์วิจัย AREA
4,500 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 10, 19-20 มิ.ย. 63
RE164
เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 141, 24-27 มิ.ย. 63
AP100
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 32, 24 มิ.ย.-26 ก.ย. 63
AP101
หลักสูตรการประเมินค่าแบบเข้มข้น สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์
45,000 บาทดูรายละเอียด