Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

กำหนดการ
08:30 ลงทะเบียน
09:00 สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด | สถานการณ์การหดตัวอย่างรุนแรงของต่างชาติ และการปรับตัว
10:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:15 40 เคล็ดลับเพิ่มมูลค่าที่ดิน-อสังหาฯ (1-20)
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 40 เคล็ดลับเพิ่มมูลค่าที่ดิน-อสังหาฯ (21-40)
14:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
14:30 พบกูรูอสังหาริมทรัพย์ฯ พร้อมปรึกษากรณีศึกษาของผู้เข้าร่วมสัมมนา (สามารถนำกรณีศึกษามาไม่เกินรายละ 1 กรณี)

 

2,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ