Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: อนาคตเศรษฐกิจโลก 2021 กับ "อสังหาฯ ไทย"

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

อนาคตเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตโรคระบาด

การเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมกับธุรกิจยุคปัจจุบัน

การพัฒนาสาธารณูปโภคที่จะส่งผลกระทบกับการพัฒนาเมือง

อนาคตของกรุงเทพ และ หัวเมืองใหญ่ประเทศไทย เทรนด์ 2020

เทรนด์โครงการมหภาคอาเซียนและโครงข่ายการพัฒนาที่จะเชื่อมตลาดไทย

กับตลาดโลก

โอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย


[Tag] : BigData , เศรษฐกิจอสังหาฯ , อสังหาฯไทย , อสังหาฯในประเทศ , อนาคตอสังหาริมทรัพย์

890 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ