Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

Exclusive Seminar in English: Investing in Thai Housing Markets with the Latest & Largest Update

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

     พบการเจาะลึก Demand & Supply โดยผลการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามถึงโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region หรือ BMR) รวม 9 จังหวัด
     AREA ติดตามการเคลื่อนไหวการขายของโครงการฯ อย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า 25 ปี จึงสามารถชี้นำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง

​สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ต้นปี 63 

  • ท่านจะได้รับความชัดเจนในภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และสามารถนำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คาดการณ์และสังเกตเหตุชี้นำการเตือนสถานการณ์ และชี้แนวโน้มอสังหาฯ ’ต้นปี 63 ได้อย่างชัดเจน
  • โครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ กว่าพันแห่งมีภาวการณ์ขายขณะนี้อย่างไร โดยแยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัย และระดับราคา (78 ทำเล 6 ประเภท 8 ระดับราคา) ทิศทางและแนวโน้มของการขายแต่ละประเภท
  • อัตราการขายได้ต่อเดือนแยกแยะละเอียดตามทำเล แบบไหนขายดี
  • แบบไหนขายไม่ดี พร้อมตัวอย่างโครงการขายดี-ไม่ดี
  • การวิเคราะห์โครงการสาธารณูปโภค เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อนาคต

 

Translation in English & Thai
จัดงานโดย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th)กำหนดการสัมมนา ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี 2563

(Real Estate Trend 2020)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30-17:00 น.

ณ ห้อง Salon B โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

 

08:30   ลงทะเบียน/รับเอกสาร

09:00   เปิดการสัมมนา/นำเสนอผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

             ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูล

             อสังหาริมทรัพย์ไทย AREA

10:00   ผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย: สรุปสถานการณ์ล่าสุด Demand VS Supply

             คุณพรภักษ์ บูรณ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล และรอง

             กรรมการผู้จัดการ AREA

10:30   พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

10:45   ผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (ต่อ)

             ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูล

             อสังหาริมทรัพย์ไทย AREA

             คุณพรภักษ์  บูรณ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล และรอง

             กรรมการผู้จัดการ AREA

12:00   รับประทานอาหารกลางวัน:

13:00   วิเคราะห์ เจาะลึก แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ปี 2563

             ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูล

             อสังหาริมทรัพย์ไทย AREA

             คุณพรภักษ์  บูรณ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล และรอง

             กรรมการผู้จัดการ AREA

13:45   บทวิเคราะห์: เศรษฐกิจโลกกับอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย 2563

             Mr.Simon Lee, President, Angel Real Estate Consultancy Co., Ltd.

14:30   ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563 ในมุมมองของนักพัฒนาที่ดิน

             คุณชยพล หรรรุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

             บจก.อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์

15:15   พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง

15:30   ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563 ในมุมมองของสถาบันการเงิน

             คุณกณิศ อ่ำสกุล นักวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

             ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

16:15   ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563 ในมุมมองของนักพัฒนาที่ดิน

             คุณประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

             บมจ.วิลล่า คุณาลัย

17:00   สรุปผล และ ปิดการสัมมนา   

                                                                


[Tag] : ตลาดที่อยู่อาศัย , ตลาดที่อยู่อาศัย , ท่ี่อยู่อาศัยปี63 , ทำเลที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจต้นปี63 

10,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
รุ่นที่ 11, 18-19 ก.ย. 63
RE164 บริหารธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 27, 25-26 ก.ย. 63
RE163 การลงทุนอะพาร์ตเมนต์
ศึกษาสถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ตั้งแต่การเลือกทำเล การบริหาร กฎหมาย
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 6, 16 ต.ค. 63
ตลาดนัดและตลาดสด
เจาะลึก การทำตลาดนัด และตลาดสดให้ประสบความสำเร็จ
6,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 142, 28-31 ต.ค. 63
AP100 การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด