Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนาเจาะลึก: ลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี ธอส

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 16:30 น.

เวลา - สถานที่
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08:30 - 16:30 น.
รายละเอียด
กำหนดการ
08:30 ลงทะเบียน
09:00 กล่าวเปิดการสัมมนา และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
10:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
10:30 กรณีศึกษาการลงทุนในทรัพย์ NPA กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
11:45 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:45 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
14:00 แนวทางการพิจารณาทรัพย์เพื่อการลงทุนในทรัพย์บังคับคดี ทรัพย์สินรอการขาย
15:00 พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:15 ประสบการณ์ และ ทักษะจำเป็นการเลือกซื้อทรัพย์ มือสอง ทรัพย์บังคับคดี  
16:15 สรุปแนวทางการลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี ทรัพย์สินรอการขาย
16:30 ปิดการสัมมนา
กรณีศึกษาการลงทุนในทรัพย์ NPA กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
คุณ เจริญ กิจเวคิน
นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์อิสระ ที่ปรึกษาบริษัทอสังหาฯกว่า 100 บริษัท
คุณ สุขสันต์ ยศะสินธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป
คุณ พิศัลย์ กองทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ