Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนาเจาะลึก: เทคนิคการลงทุนซื้อทรัพย์บังคับคดี

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 โอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
13:30 ประสบการณ์ และ ทักษะจำเป็นการเลือกซื้อทรัพย์ มือสอง ทรัพย์บังคับคดี
  อ.เจริญชัย กิจเวคิน นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์อิสระ ที่ปรึกษาบริษัทอสังหาฯ กว่า 100 บริษัท
15:30 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
  อ.ลือศักดิ์ สุขเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย ธนาคารกรุงไทย
16:00 วิธีการเลือกทรัพย์ที่ทำกำไรได้
  อ.พิชัย เรืองนิวัติศัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายจำหน่ายทรัพย์ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
16:30 แนวทางการพิจารณาทรัพย์เพื่อการลงทุนในทรัพย์บังคับคดี ทริพย์สินรอการขาย
  อ.บุญชัย ประคองขวัญชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ชโย กรุ๊ป
17:00 ปิดการสัมมนา

1,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

คุณ เจริญ กิจเวคิน
นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์อิสระ ที่ปรึกษาบริษัทอสังหาฯกว่า 100 บริษัท
อ. พิชัย เรืองนิวัติศัย
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายจำหน่ายทรัพย์ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
คุณ ลือศักดิ์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขายธนาคารกรุงไทย
อ. บุญชัย ประคองขวัญชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ชโย กรุ๊ป
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ