Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

รายละเอียด

สัมมนาเจาะลึก เทคนิคการลงทุนซื้อทรัพย์บังคับคดี

ทักษะจำเป็น แนวทางวิเคราะห์ และกรณีศึกษา

 

  • โอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
  • วิธีการเลือกทรัพย์ที่ทำกำไรได้
  • แนวทางการพิจารณาทรัพย์เพื่อการลงทุนในทรัพย์บังคับคดี ทริพย์สินรอการขาย
  • เทคนิคการตั้งราคาขาย การคาดการผลตอบแทน ในทรัพย์มือสอง
  • ประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นการเลือกทรัพย์ มือสอง ทรัพย์บังคับคดี

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**


 

 

 

 

 

3,500 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

ผู้บรรยาย

อ. เจริญชัย กิจเวคิน
นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์อิสระ ที่ปรึกษาบริษัทอสังหาฯ กว่า 100 บริษัท
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
คุณ ลือศักดิ์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขายธนาคารกรุงไทย
คุณ สัณหกิจ ชูกำเนิด
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ