Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนาเจาะลึก: ลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด
กำหนดการ
08:30 ลงทะเบียน
09:00 กล่าวเปิดการสัมมนา และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
10:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
10:15 กรณีศึกษาการลงทุนในทรัพย์ NPA กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
11:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:30 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์กับ ธนาคารกรุงไทย 
13:45 แนวทางการพิจารณาทรัพย์เพื่อการลงทุนในทรัพย์บังคับคดี ทรัพย์สินรอการขาย
15:15 พักรับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:30 ประสบการณ์ และ ทักษะจำเป็นการเลือกซื้อทรัพย์ มือสอง ทรัพย์บังคับคดี  
17:00 สรุป และ จบการสัมมนา
   

2,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

คุณ เจริญ กิจเวคิน
นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์อิสระ ที่ปรึกษาบริษัทอสังหาฯกว่า 100 บริษัท
คุณ สุขสันต์ ยศะสินธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป
คุณ ลือศักดิ์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขายธนาคารกรุงไทย
คุณ พิศัลย์ กองทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ