Eng
Thai

HOME BUYERS ASSOCIATION

เสวนา: สถานการณ์ผู้ซื้อบ้าน 2563/64 ต่อลมหายใจ-ปลุกตลาดบ้าน

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด
กำหนดการ  
12:30 ลงทะเบียน - รับประทานเครื่องดื่ม- เครื่องเคียง
13:00 เปิดการเสวนา และ ปาฐกถา เรื่อง “สถานการณ์ผู้ซื้อบ้าน2563/64”
  โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
13:30 เวทีเสวนา "สถานการณ์ผู้ซื้อบ้าน2563/64 ต่อลมหายใจ-ปลุกตลาดบ้าน"
  - อาจารย์วีนัส กรสุรัตน์ คลินิกปรับโครงสร้างหนี้(แห่งประเทศไทย)
  - คุณอำนาจ ผลศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - คุณณัฐพล ทิพยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน​
  - ผู้แทนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  - คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (ดำเนินการอภิปราย)
15:00 ผู้ฟังการเสวนาซักถามข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็น
15:15 ปิดการเสวนา (วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ)

 

Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. ณัฐพล ทิพยมนตรี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
อ. วีนัส กรสุรัตน์
คลินิกปรับโครงสร้างหนี้(แห่งประเทศไทย)
ดร. โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
อ. อำนาจ ผลศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คุณ ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
รุ่นที่ 75, 13-16 ม.ค. 64
RE100 ข้อกฎหมายอสังหาฯ
เหมาะสำหรับทุกคนในวงการอสังหาฯ ศึกษาการตีความกฎหมาย และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน
24,000 บาทดูรายละเอียด
22 ม.ค. 64
สัมมนา: ทิศทางตลาดอสังหาฯ ต้นปี 64
ศึกษาสถานการณ์ตลาด แนวโน้ม ผลกระทบ และแนวทางการรับมือจากศูนย์ข้อมูลวิจัย AREA
10,000 บาทดูรายละเอียด
5-6 ก.พ. 64
ตลาดนัดและตลาดสด
เจาะลึก การทำตลาดนัด และตลาดสดให้ประสบความสำเร็จ
9,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 144, 24-27 มี.ค. 64
AP100 การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด