Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนา: กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

ในปัจจุบันมีการขอเช่าและให้เช่าที่ดิน-อาคารและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระยะสั่น 1-3 ปี  ระยะยาวตั้งแต่ 5, 10, 15, 20, 30, 50 หรือ 99 ปีกันแพร่หลายมากขึ้น  เราจะกำหนดค่าเช่าอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ ไม่เสียรู้ และเหมาะสมที่จะดึงดูดให้มีผู้มาเช่าได้


รายละเอียด

กลยุทธการคิดคาเช่าที่ดิน-อาคารเพื่อใช้ที่ดินอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด Hightest & Best Used
•    หลักการกำหนดค่าเช่าค่าเซ้ง
•    หลักการกำหนดอัตราผลตอบแทนในการให้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
•    กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่า
      > เพื่อการเกษตรกรรม
      >เพื่อทำสถานีบริการน้ำมัน
      >เพื่อทำศูนย์การค้า  อาคารสำนักงาน โรงแรม
      > เพื่อทำตลาดสด   ที่จอดรถ
•    ประโยชน์ด้านภาษีในการให้เช่าแต่ละประเภท
•    ปัญหาและข้อควรระวังในการปล่อยเช่าที่ดินและอาคาร

**** ผู้เข้าอบรมสามารถนำกรณีศึกษาการเช่าของตนเองหรือของครอบครัว มาใช้ประกอบการศึกษาหาแนวทางการให้เช่า เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ในการให้เช่าจริงให้คุ้มค่าการอบรมอย่างแท้จริง (โปรดส่งล่วงหน้า)

กำหนดการ
08:30 เปิดการสัมมนา
08:45 กลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบรู้
09:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:00 แนวคิด-แนวทางการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่า-อาคารที่สมเหตุผล
11:00 ปัญหาและข้อควรระวังในการปล่อยเช่าที่ดินและอาคาร
12:00 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่าเพื่อการเกษตรกรรม
13:45 กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่าเพื่อการทำสถานีบริการน้ำมัน
14:00 กรณีศึกษาการคิดค่าเช่าที่ดินเปล่า/อาคารเพื่อทำศูนย์การค้า
14:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
14:45 Workshop การคิดค่าเช่าจากกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วมสัมมนา
17:00 สรุปและปิดการสัมมนา

วิทยากร
ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI Thai)
ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผู้แทน Int'l Assoc of Assessing Officers
กรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance
ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ค่าเช่าและตั้งราคาค่าเช่าที่ดินและอาคารทุกประเภท ซึ่งมีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

จัดโดย  บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

 

 

5,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการผู้จัดการ บจก.สยาม อิมพีเรียล แอพเพรสซัล
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
16 ต.ค. 62
สัมมนา: ตลาดที่อยู่อาศัย 3/62
สถานการณ์การเปิดตัว การขายเป็นอย่างไรกันแน่ แยกต่างประเภท ระดับราคาและทำเลอย่างละเอียด
2,900 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 4, 15-16 พ.ย. 62
ดูงาน: เส้น EEC
สำรวจการพัฒนาตามแนวเส้นตะวันออก EEC (ชลบุรี-พัทยา-ศรีราชา) รีสอร์ท คอนโด บ้านพักตากอากาศ
5,500 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 26, 22-23 พ.ย. 62
RE163
ศึกษาสถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ตั้งแต่การเลือกทำเล การบริหาร กฎหมาย
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 9, 29-30 พ.ย. 62
RE164
เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน
12,000 บาทดูรายละเอียด