Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร: ถอดรหัสลับนายหน้า EEC 4.0

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต (คลิกแผนที่การเดินทาง)

รายละเอียด

ผู้เข้าอบรมจะได้รับสิทธิ์

- สอบใบอนุญาตนายหน้า รับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
-  สอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หัวข้ออบรม

- สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ตะวันออก
-  EEC ถือครองทรัพย์อย่างไร 100%
-  การทำสัญญาซื้อขายทรัพย์ให้ต่างชาติ และ ตัวอย่างสัญญา
-  โอกาสขายทรัพย์ในตลาดสากล Mind Set ของนักขายอาชีพ
-  ตลาดอสังหาริมทรัพย์พัทยา โอกาสของนายหน้าอสังหาฯ
-  เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สิน
-  กลยุทธ์การตลาด 4G Online Marketing
-  เทคนิคการหาสินค้ามาขาย (Listing) ความสำคัญของของพื้นที่ (Farming)
-  จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหา และ ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาฯ
-  คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า และ การต่อยอดในธรกิจ
- ชี้แจงการสอบวัดระดับบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
-  ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

(วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

8,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

  • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

ผู้บรรยาย

อ. จรรยงค์ พะลัง
กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. จำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์
อ. ธนธัช ประทุมมาลย์
Director, Banana Estate Management Co.,Ltd
อ. นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
อุปนายก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
อุปนายก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. พลชัย ชัยยศมานนท์
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. หัสดินทร์เทพ ขจรเดชะ
Managing Director, Plotter Property Co.,Ltd.
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ