Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134)

รุ่นที่ 13, วันจันทร์ที่ 23 - อังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 13, วันจันทร์ที่ 23 - อังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

การออกแบบแนวคิดทางการตลาด และ การดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ติดตลาด,  Case Study การปั้นแบรนด์อสังหาฯ, การวิเคราะห์ปัจจัย และ ส่วนผสม การตลาด, กรอบเวลาการตลาด ,การบริหารเลือกสื่อการตลาด, การบริหารงบประมาณการตลาด, เทคนิคการตลาด ที่มืออาชีพใช้แล้ว ส่งเสริมยอดขายได้จริง, สถานการณ์ตลาดอสังหาฯปัจจุบัน, ความสำคัญของงานวิจัยกับการตลาด(Market Feasibility), วงจรการเดินทางของลูกค้าเป้าหมาย(Customer Journey), การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CRM), การใช้สื่อ Online กับการตลาดอสังหาฯ (เจาะทริคการตลาดโดยสื่อ Google, Facebook, Youtube, IG, Line Etc.)

 

หัวข้ออบรม

 • การกำหนดกลยุทธ์ และ ขั้นตอนดำเนินงานด้านการตลาด
 • กรณีศึกษา :การสำรวจความต้องการตลาดอสังหาฯ เพื่อกำหนดประเภท ราคาขายของโครงการ
 • กรณีศึกษาการกำหนดจุดยืน และ ภาพลักษณ์องค์กร
 • การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : เทคนิคการสร้างแบรนด์  
 • การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มในอนาคต
 • การวางแผนการตลาดยุคใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจในการเดินทางของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Journey) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
 • เจาะลึกในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CRM)
 • การใช้สื่อโฆษณา Online ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ แนวสูงและอื่นๆ)

 


เกี่ยวกับหลักสูตร
 
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณจันทรา นิยมเหมาะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
ประทับใจในทุกๆหัวข้อที่อาจารย์สอน เพราะทุกอย่างได้เรียบเรียงลำดับขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการสร้างแบรนด์ การขายอสังหาฯ ต้องเข้าใจทำเล สถานที่ ราคา และองค์ประกอบรวมทั้งหมด รวมถึงกลุ่ม
คุณธนดล วีระวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
รู้สึกประทับใจที่ได้มาลงคอร์สนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะ เนื้อหาที่ได้จากการอมรมคอร์สนี้ ล้วนดูกลั่นกรองออกมาจากผู้มีประสบการณ์จริง และสร้างผลลัพธ์จากโลก Online มาแล้วทั
คุณสุนิสา ศิริกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ และสอนอย่างชัดเจน เห็นภาพเข้าใจง่าย พนักงานทุกท่านยิ้มแย้มเป็นกันเอง อบอุ่น ใส่ใจและให้เกียรติมากจนตกใจ(ปกติไม่ค่อยเจอและรู้สึกอบอุ่นเช่นนี้ เมื่ออบรมหร

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. กิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค อินโนเวชั่น จำกัด
อ. ธงชัย ปิยสันติวงศ์
นักกลยุทธ์อสังหาฯแสนล้าน/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเนอจี้ จำกัด
อ. ธวัชชัย ทวีถาวรสวัสดิ์
CEO, Boutik Homes Co., Ltd.
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. พรรค ธารดำรงค์
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ