Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134)

รุ่นที่ 11, วันจันทร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 11, วันจันทร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

รายละเอียด

การออกแบบแนวคิดทางการตลาด และ การดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ติดตลาด,  Case Study การปั้นแบรนด์อสังหาฯ, การวิเคราะห์ปัจจัย และ ส่วนผสม การตลาด, กรอบเวลาการตลาด ,การบริหารเลือกสื่อการตลาด, การบริหารงบประมาณการตลาด, เทคนิคการตลาด ที่มืออาชีพใช้แล้ว ส่งเสริมยอดขายได้จริง, สถานการณ์ตลาดอสังหาฯปัจจุบัน, ความสำคัญของงานวิจัยกับการตลาด(Market Feasibility), วงจรการเดินทางของลูกค้าเป้าหมาย(Customer Journey), การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CRM), การใช้สื่อ Online กับการตลาดอสังหาฯ (เจาะทริคการตลาดโดยสื่อ Google, Facebook, Youtube, IG, Line Etc.)

หัวข้ออบรม

 • การกำหนดกลยุทธ์ และ ขั้นตอนดำเนินงานด้านการตลาด
 • กรณีศึกษา :การสำรวจความต้องการตลาดอสังหาฯ เพื่อกำหนดประเภท ราคาขายของโครงการ
 • กรณีศึกษาการกำหนดจุดยืน และ ภาพลักษณ์องค์กร
 • การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : เทคนิคการสร้างแบรนด์  
 • การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มในอนาคต
 • การวางแผนการตลาดยุคใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจในการเดินทางของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Journey) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
 • เจาะลึกในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CRM)
 • การใช้สื่อโฆษณา Online ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ แนวสูงและอื่นๆ)

 

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตร
 
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณนาวี ถิ่นสาคู ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา นำไปใช้ได้จริง ไม่เคยได้รับฟังมาก่อน
คุณนิรินธน์ สอดศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
เคยอบรมหลักสูตรการขายของทางโรงเรียนไปประทับใจมาก ข้อมูลใหม่ ใช้งานได้จริง พอมีเปิดการตลาดจึงอยากเข้าร่วม ปกติม่เคยมีความรู้ด้านการตลาดมากนัก พอมาเรียนที่นี่มีความเข้าใจ เห็นภาพก
คุณชนุรัก แซ่ย่าง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ประทับใจ แนวความคิดการกำหนดจุดยืนและภาพลักษณ์องค์กร อาหาร และ ของว่างอร่อย

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. กิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค อินโนเวชั่น จำกัด
อ. นาถริณ ปรมาเวศ
VP-Customer Experience บมจ. เมเจอร์ดีเวลลอปเมนท์
อ. เนรมิต สร้างเอี่ยม
อดีตผู้บริหารบริษัทแกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัดมหาชน เจ้าของแนวคิด คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุ้มทุกเมตร
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. พรรค ธารดำรงค์
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ