Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด
 • เทคโนโลยีในยุค 5G ส่งผลให้เทรนด์การตลาดเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ต้องปรับตัว รับมือกับการตลาดยุคใหม่

 • ช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อาจไม่ใช่รูปแบบเดิมอีกต่อไป

 • Update เทรนด์ตลาดอสังหาฯ พลิกกลยุทธ์แบบเดิมๆ

 • แนวคิด – กลยุทธ์การตลาดอสังหา 5G

 • Market Survey ให้รู้ทันคู่แข่ง และกลุ่มเป้าหมาย

 • เทคนิคการเขียน Content เพื่อการสื่อสารโดนใจ

หัวข้ออบรม

 • การกำหนดกลยุทธ์ และ ขั้นตอนดำเนินงานด้านการตลาด

 • กรณีศึกษา :การสำรวจความต้องการตลาดอสังหาฯ เพื่อกำหนดประเภท ราคาขายของโครงการ

 • Product Development and Marketing Stategy

 • การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : เทคนิคการสร้างแบรนด์  

 • การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มในอนาคต

 • การวางแผนการตลาดยุคใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจในการเดินทางของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Journey) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม

 • เจาะลึกในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CRM)

 • การใช้สื่อโฆษณา Online ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ แนวสูงและอื่นๆ)

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณธัญญ์นภัส เตชะพิริยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
บุคลากรน่ารักทุกคน และเป็นหัวข้อการอบรมที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน *ปล.อาหารอร่อยมากนะคะ
คุณภรต ศุภธรรมกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
อาจารย์/วิทยากรทุกท่านสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ให้ความรู้ และ case study ที่น่าสนใจ คุ้มค่ามากๆครับ
คุณจันทรา นิยมเหมาะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
ประทับใจในทุกๆหัวข้อที่อาจารย์สอน เพราะทุกอย่างได้เรียบเรียงลำดับขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการสร้างแบรนด์ การขายอสังหาฯ ต้องเข้าใจทำเล สถานที่ ราคา และองค์ประกอบรวมทั้งหมด รวมถึงกลุ่ม

12,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

ผู้บรรยาย

อ. กรณ์กวินท์ พีระเดชไพศาล
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการและ Co-Founder Prop2morrow
อ. กรทิพย์ พฤกษ์ประเสริฐดี
รองผู้อำนวยการวิจัยข้อมูลอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
อ. พันธกานต์ วิสิฐรณชัย
ที่ปรึกษาการท าการตลาด และกรรมการผู้จัดการ บจก.เดอะรูทมาร์เก็ตติ้ง
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ