Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

รุ่นที่ 30, วันพุธที่ 20 - ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ TREBS

รายละเอียด

การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ-แนวสูง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้รับเหมา และสถาบันการเงิน สอนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง  รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ  ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้

หัวข้ออบรม

  • เทคโนโลยีการก่อสร้างและนวัตกรรม ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน

  • ประเภทของสัญญาและการทำสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงข้อพึงระวังในการทำสัญญา

  • หลักเกณฑ์และกระบวนการ ในการจัดหาผู้รับเหมา

  • หลักการพิจารณาการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน

  • Construction Managementการวางแผนและบริหารงบประมาณ - เวลา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และขั้นตอนการรายงานผล

  • แนวทางการประเมินผลและการตรวจงวดงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา

  • ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรค ที่พบบ่อยในการบริหารงานก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไข

พิเศษ! ศึกษาดูงานการบริหารงานก่อสร้างโครงการแนวราบและแนวสูง


หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น


Tag : อบรมก่อสร้าง , หลักสูตรก่อสร้าง , การบริหารงานก่อสร้าง , ก่อสร้าง , ประมาณราคาก่อสร้าง , ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ,การประมาณ ราคาก่อสร้าง , ธุรกิจก่อสร้าง , ราคาค่าก่อสร้าง

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
นายธนาธิษณ์ ห้าวหาญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้รับความรู้แนวคิดด้านอสังหาฯ เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาเพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ในงานได้
นายทวีวัฒน์ ปาณะที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้ความรู้มากมาย การได้มาอบรมเหมือนตัวเองได้ออกจากกรอบได้วิธีการทำงานแบบใหม่
นายธัชชัย ใหม่ขันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ขอให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเนื่องจาก มากกว่าความรู้ที่ได้แล้วยังได้ Connection เพิ่มด้วย

18,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

  • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. จิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
อ. ธีร์ บุญวาสนา
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
อ. พรศักดิ์ สิมะพรชัย
กรรมการผู้จัดการ Brixx Development Co. Ltd.
อ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ. มหิธร เลือกนารี
รองผู้อำนวยการหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ-วิศวกร บมจ. ธนาคารเกียรคินาคินภัทร
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ