Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

รุ่นที่ 29, วันพุธที่ 30 กันยายน - ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด

การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ-แนวสูง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้รับเหมา และสถาบันการเงิน สอนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง  รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ  ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้

หัวข้ออบรม

  • เทคโนโลยีการก่อสร้างและนวัตกรรม ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน

  • ประเภทของสัญญาและการทำสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงข้อพึงระวังในการทำสัญญา

  • หลักเกณฑ์และกระบวนการ ในการจัดหาผู้รับเหมา

  • หลักการพิจารณาการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน

  • Construction Managementการวางแผนและบริหารงบประมาณ - เวลา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และขั้นตอนการรายงานผล

  • แนวทางการประเมินผลและการตรวจงวดงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา

  • ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรค ที่พบบ่อยในการบริหารงานก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไข

พิเศษ! ศึกษาดูงานการบริหารงานก่อสร้างโครงการแนวราบและแนวสูง
(1) โครงการศุภาลัย ริวา แกรนด์ พระราม3
(2) โชว์รูมวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของ SCG Experience
(3) บ้านสำเร็จรูปของ SCG Heim ถ.เรียบทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทร
(4) โครงการ THE EXTENZO เลียบวารี

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น


Tag : อบรมก่อสร้าง , หลักสูตรก่อสร้าง , การบริหารงานก่อสร้าง , ก่อสร้าง , ประมาณราคาก่อสร้าง , ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ,การประมาณ ราคาก่อสร้าง , ธุรกิจก่อสร้าง , ราคาค่าก่อสร้าง

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณพรพิมล วงษ์คง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ผู้บรรยายทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าร่วมอบรม ได้เจอเพื่อนๆหลากหลาย เจ้าหน้าที่ทุกท่านน่ารัก อัธยาศัยดี และอาหารอร่อยมากค่ะ
คุณสุมัณฑา น่วมธนัง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
การได้ไปศึกษาจากสถานที่ก่อสร้างจริงมีประโยชน์มาก อีกทั้งประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการนั้น สามารถนำกลับไปใช้ได้
คุณรัฐวิชญ์ เศรษฐยุกานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ทีมอาจารย์ และบุคลากรให้ความรู้อย่างเต็มที่ ได้รู้เทคนิคใหม่ๆมากมาย

18,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. จิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
อ. ณรงค์ มาณวพัฒน์
อดีต COO บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
อ. ธีร์ บุญวาสนา
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
อ. พรศักดิ์ สิมะพรชัย
กรรมการผู้จัดการ Brixx Development Co. Ltd.
อ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
รุ่นที่ 33, 1-2 ต.ค. 63
RE142 การจัดตั้งนิติบุคคล
ไขข้อข้องใจ พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค ข้อแก้ไขล่าสุดที่ต้องรู้
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 143, 28-31 ต.ค. 63
AP100 การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 66, 11-14 พ.ย. 63
RE121 CASH FLOW
วิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ การบริหารเงินลงทุนด้วยการทำ Project Feasibility study
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 28, 23-24 พ.ย. 63
RE162 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พบ 10 ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาฯ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ จากตัวอย่างจริง
12,000 บาทดูรายละเอียด