Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

รายละเอียด

การเติบโตของพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ EEC (สัมมนา)

ผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออก: ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง โดยในแต่ละจังหวัดแบ่งเป็นทำเลย่อย 7-8 แห่ง และแต่ละทำเลนำเสนอหน่วยขายทั้งหมด ที่ขายได้แล้ว ที่ยังเหลืออยู่ อัตราการขายได้ การเปลี่ยนแปลงราคา แยกตามประเภท (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุด และที่ดินจัดสรร) และแยกตามระดับราคา (ไม่เกิน 1 ล้านบาท, 1-3 ล้านบาท, 3-5 ล้านบาท, 5-10 ล้านบาท, 10-20 ล้านบาท และ 20 ล้านบาทขึ้นไป) ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีการสำรวจมา โดยมีกำหนดการสัมมนาดังนี้

กำหนดการ

09.30 น.

เปิดการสัมมนาโดย คุณฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

10.00 น.

พักรับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

10.15 น.

รายงานทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2567
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

แนวโน้มการเงินเศรษฐกิจและโอกาสของภูมิภาคตะวันออก
- ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI: Chonburi)
- คุณกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด
- คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 

15.00 น.

พักรับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15.15 น.

แนวโน้มการเงินเศรษฐกิจและโอกาสของภูมิภาคตะวันออก (ต่อ)

16.00 น.

สรุปเนื้อหาการสัมมนา**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

500 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

คุณ ฐิติลักษณ์ คำพา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
คุณ กฤษณ์ เตชะสัมมา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย