Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 

การประมาณการอายุขัย การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การคาดการณ์กำไร-ขาดทุน ทำธุรกิจต้องรู้จักวัดความเสี่ยง กำหนดราคาโรงแรมที่พึงซื้อขาย รู้ราคาสวนยางลิ้นจี่ตามอายุต้น ตั้งราคาขาย-พื้นที่เช่าในห้าง พยากรณ์ยอดขาย+ตั้งราคาบ้านตลอดซอย ยุคสมัยเก่า กระบวนทัศน์ใหม่
ฮวงจุ้ยไม่ดีด้อยค่าไปเท่าไหร่ ค้นคว้าอดีตเพื่อค้นพบอนาคต กฎแห่งความคาดหวัง วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ 

**ทุกคนเรียนได้ง่ายไม่ใช้โปรแกรมซับซ้อนใด**

 

สอนโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

PhD(AIT) D.FIABCI C.Appraisal (Lincoln Inst) C.Hsg (Leuven)

ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ทำนายบ้านว่างอย่างถูกต้อง รวมทั้งการสร้างแบบจำลองเพื่อการตั้งราคาขาย/เช่า ผู้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ Quantification Theory และ MRA

1,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ