Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

รายละเอียด

เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 

 

การประมาณการอายุขัย การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การคาดการณ์กำไร-ขาดทุน ทำธุรกิจต้องรู้จักวัดความเสี่ยง กำหนดราคาโรงแรมที่พึงซื้อขาย รู้ราคาสวนยางลิ้นจี่ตามอายุต้น ตั้งราคาขาย-พื้นที่เช่าในห้าง พยากรณ์ยอดขาย+ตั้งราคาบ้านตลอดซอย ยุคสมัยเก่า กระบวนทัศน์ใหม่
ฮวงจุ้ยไม่ดีด้อยค่าไปเท่าไหร่ ค้นคว้าอดีตเพื่อค้นพบอนาคต กฎแห่งความคาดหวัง วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ 

**ทุกคนเรียนได้ง่ายไม่ใช้โปรแกรมซับซ้อนใด**

 

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

3,900 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ