Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

รายละเอียด

เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 

 

การประมาณการอายุขัย การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การคาดการณ์กำไร-ขาดทุน ทำธุรกิจต้องรู้จักวัดความเสี่ยง กำหนดราคาโรงแรมที่พึงซื้อขาย รู้ราคาสวนยางลิ้นจี่ตามอายุต้น ตั้งราคาขาย-พื้นที่เช่าในห้าง พยากรณ์ยอดขาย+ตั้งราคาบ้านตลอดซอย ยุคสมัยเก่า กระบวนทัศน์ใหม่
ฮวงจุ้ยไม่ดีด้อยค่าไปเท่าไหร่ ค้นคว้าอดีตเพื่อค้นพบอนาคต กฎแห่งความคาดหวัง วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ 

**ทุกคนเรียนได้ง่ายไม่ใช้โปรแกรมซับซ้อนใด**

 

สอนโดย

- ดร.โสภณ พรโชคชัย

PhD(AIT) D.FIABCI C.Appraisal (Lincoln Inst) C.Hsg (Leuven)

ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ทำนายบ้านว่างอย่างถูกต้อง รวมทั้งการสร้างแบบจำลองเพื่อการตั้งราคาขาย/เช่า ผู้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ Quantification Theory และ MRA

- ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

กรรมการผู้จัดการ บจก.หลักทรัพย์ ทรีนิตี้

- ดร.ประภัสร์ จงสงวน

อดีตผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

2,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. ประภัสร์ จงสงวน
อดีตผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการ บจก.หลักทรัพย์ ทรีนีตี้
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ