Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

สัมมนา: เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 

  • การประมาณการอายุขัย
  • การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
  • การคาดการณ์กำไร-ขาดทุน ทำธุรกิจต้องรู้จักวัดความเสี่ยง
  • กำหนดราคาโรงแรมที่พึงซื้อขาย รู้ราคาสวนยางลิ้นจี่ตามอายุต้น
  • ตั้งราคาขาย-พื้นที่เช่าในห้าง
  • พยากรณ์ยอดขาย+ตั้งราคาบ้านตลอดซอย ยุคสมัยเก่า กระบวนทัศน์ใหม่
  • ฮวงจุ้ยไม่ดีด้อยค่าไปเท่าไหร่ ค้นคว้าอดีตเพื่อค้นพบอนาคต
  • กฎแห่งความคาดหวัง วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ 

 

**ทุกคนเรียนได้ง่ายไม่ใช้โปรแกรมซับซ้อนใด**

 

 

3,900 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์
ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์
ประธานกรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ