Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

สิ่งที่จะได้รับ จากการเข้าอบรมรอบพิเศษ

 • เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบัน
 • มองเห็นปัจจัยหลัก(หัวใจ)ในการลงทุนอสังหาฯ
 • เข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น
 • ทำ Workshop การประเมินอสังหาฯ เพื่อการลงทุน อย่างง่าย
 • เข้าใจแนวทางการลงลึกด้านอสังหาฯแต่ละประเภท

------------------------------------------

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรประเมิน (AP101)

 • การประเมินอสังหาฯ แต่ละประเภท(Workshop On Site อาคารชุด, อะพาร์ตเมนต์, อาคาร สนง. , บ้านจัดสรร,อาคารพาณิชย์,  ที่ดินเปล่า)  ลงมือทำจริง มีผู้ประเมินชั้นวุฒิ เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (แถม) เครื่องมือวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิผล เพื่อการลงทุน
 • ดูงานอสังหาฯ Eastern Sea Board 2 วัน 1 คืน (EEC- Eastern Economic Corridor)
 • ดูงานการทำนิติกรรมสัญญา สถานที่ราชการ
 • การคำนวณค่าเช่าอสังหาฯ ระยะสั้น - ยาว
 • การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อย
 • ต้นทุนอาคาร อายุอาคาร และ ค่าเสื่อม
 • แนวคิดการจัดการอาคารเก่า
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ
 • สามารถวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด (Highest - Bestused)

*แนะนำหลักสูตรระยะสั้น   
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)

*แนะนำหลักสูตรระยะยาว 
การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์

Share via
  

ผู้บรรยาย

อ. กัญญมล แก้วพิศดาร
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระ ประสบการณ์กว่า 30 ปี
อ. นุกูล แย้มมณีชัย
กรรมการบริหาร บจก.วินเวสเตอร์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
รุ่นที่ 143, 28-31 ต.ค. 63
AP100 การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 33, 28 ต.ค. 63-13 ก.พ. 64
AP101 ประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักสูตรการประเมินค่าแบบเข้มข้น สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์
45,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 66, 11-14 พ.ย. 63
RE121 CASH FLOW
วิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ การบริหารเงินลงทุนด้วยการทำ Project Feasibility study
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 28, 23-24 พ.ย. 63
RE162 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พบ 10 ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาฯ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ จากตัวอย่างจริง
12,000 บาทดูรายละเอียด