Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

เวลา - สถานที่
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 - 17.00 น.
รายละเอียด

 

สิ่งที่จะได้รับ จากการเข้าอบรมรอบพิเศษ

- เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบัน

- มองเห็นปัจจัยหลัก(หัวใจ)ในการลงทุนอสังหาฯ

- เข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น

- ทำ Workshop การประเมินอสังหาฯ เพื่อการลงทุน อย่างง่าย

-เข้าใจแนวทางการลงลึกด้านอสังหาฯแต่ละประเภท

------------------------------------------

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรประเมิน (AP101)

- การประเมินอสังหาฯ แต่ละประเภท(Workshop On Site อาคารชุด, อะพาร์ตเมนต์, อาคาร สนง. , บ้านจัดสรร,อาคารพาณิชย์,  ที่ดินเปล่า)  ลงมือทำจริง มีผู้ประเมินชั้นวุฒิ เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

- (แถม) เครื่องมือวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิผล เพื่อการลงทุน

- ดูงานอสังหาฯ Eastern Sea Board 2 วัน 1 คืน (EEC- Eastern Economic Corridor)

- ดูงานการทำนิติกรรมสัญญา สถานที่ราชการ

- การคำนวณค่าเช่าอสังหาฯ ระยะสั้น - ยาว

- การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อย

- ต้นทุนอาคาร อายุอาคาร และ ค่าเสื่อม

- แนวคิดการจัดการอาคารเก่า

- การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ

- สามารถวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด (Highest - Bestused)

*แนะนำหลักสูตรระยะสั้น   
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)

*แนะนำหลักสูตรระยะยาว 
การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์

Share via
  

ผู้บรรยาย

อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเมนท์
อ. นุกูล แย้มมณีชัย
กรรมการบริหาร บจก.วินเวสเตอร์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ