Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

อบรมพิเศษฟรี : เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

รุ่นที่ 32, วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 32, วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 - 17.00 น.
รายละเอียด

 

สิ่งที่จะได้รับ จากการเข้าอบรมรอบพิเศษ

- เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบัน

- มองเห็นปัจจัยหลัก(หัวใจ)ในการลงทุนอสังหาฯ

- เข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น

- ทำ Workshop การประเมินอสังหาฯ เพื่อการลงทุน อย่างง่าย

-เข้าใจแนวทางการลงลึกด้านอสังหาฯแต่ละประเภท

------------------------------------------

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรประเมิน (AP101)

- การประเมินอสังหาฯ แต่ละประเภท(Workshop On Site อาคารชุด, อะพาร์ตเมนต์, อาคาร สนง. , บ้านจัดสรร,อาคารพาณิชย์,  ที่ดินเปล่า)  ลงมือทำจริง มีผู้ประเมินชั้นวุฒิ เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

- (แถม) เครื่องมือวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิผล เพื่อการลงทุน

- ดูงานอสังหาฯ Eastern Sea Board 2 วัน 1 คืน (EEC- Eastern Economic Corridor)

- ดูงานการทำนิติกรรมสัญญา สถานที่ราชการ

- การคำนวณค่าเช่าอสังหาฯ ระยะสั้น - ยาว

- การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อย

- ต้นทุนอาคาร อายุอาคาร และ ค่าเสื่อม

- แนวคิดการจัดการอาคารเก่า

- การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ

- สามารถวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด (Highest - Bestused)

*แนะนำหลักสูตรระยะสั้น   
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)

*แนะนำหลักสูตรระยะยาว 
การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์

Share via
  

ผู้บรรยาย

อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ