Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

 

สิ่งที่จะได้รับ จากการเข้าอบรมรอบพิเศษ

- เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบัน

- มองเห็นปัจจัยหลัก(หัวใจ)ในการลงทุนอสังหาฯ

- เข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น

- ทำ Workshop การประเมินอสังหาฯ เพื่อการลงทุน อย่างง่าย

- เข้าใจแนวทางการลงลึกด้านอสังหาฯแต่ละประเภท

------------------------------------------

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรประเมิน (AP101)

- การประเมินอสังหาฯ แต่ละประเภท(Workshop On Site อาคารชุด, อะพาร์ตเมนต์, อาคาร สนง. , บ้านจัดสรร,อาคารพาณิชย์,  ที่ดินเปล่า)  ลงมือทำจริง มีผู้ประเมินชั้นวุฒิ เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

- (แถม) เครื่องมือวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิผล เพื่อการลงทุน

- ดูงานอสังหาฯ Eastern Sea Board 2 วัน 1 คืน (EEC- Eastern Economic Corridor)

- ดูงานการทำนิติกรรมสัญญา สถานที่ราชการ

- การคำนวณค่าเช่าอสังหาฯ ระยะสั้น - ยาว

- การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อย

- ต้นทุนอาคาร อายุอาคาร และ ค่าเสื่อม

- แนวคิดการจัดการอาคารเก่า

- การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ

- สามารถวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด (Highest - Bestused)

*แนะนำหลักสูตรระยะสั้น   
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)

*แนะนำหลักสูตรระยะยาว 
การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์

Share via
  

ผู้บรรยาย

อ. กัญญมล แก้วพิศดาร
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระ ประสบการณ์กว่า 30 ปี
อ. นุกูล แย้มมณีชัย
กรรมการบริหาร บจก.วินเวสเตอร์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
รุ่นที่ 27, 21-22 ก.ค. 63
RE162 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พบ 10 ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาฯ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ จากตัวอย่างจริง
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 66, 29 ก.ค.-1 ส.ค. 63
RE121 CASH FLOW
วิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ การบริหารเงินลงทุนด้วยการทำ Project Feasibility study
24,000 บาทดูรายละเอียด
1-2 ส.ค. 63
AP130 ประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยการประเมินความสามารถในการสร้างรายได้ของโครงการ
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 74, 9-12 ก.ย. 63
RE100 ข้อกฎหมายอสังหาฯ
เหมาะสำหรับทุกคนในวงการอสังหาฯ ศึกษาการตีความกฎหมาย และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน
24,000 บาทดูรายละเอียด