สัมมนาฟรี : เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

สิ่งที่จะได้รับ จากการเข้าสัมมนารอบพิเศษ

 • เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบัน
 • มองเห็นปัจจัยหลัก(หัวใจ) ในการลงทุนอสังหาฯ
 • เข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น
 • กรณีศึกษา การประเมินอสังหาฯ เพื่อการลงทุนแบบง่ายๆ
 • พบกับผู้เข้าอบรมที่ประสบความสำเร็จเป็นนักลงทุน นายหน้า นักพัฒนาที่ดิน หรือผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
 • จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนท่านเข้าอบรมหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินระยะยาว AP101 หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

------------------------------------------

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรประเมิน (AP101)

 • การประเมินอสังหาฯ แต่ละประเภท (Workshop On Site อาคารชุด, อะพาร์ตเมนต์, อาคาร สนง. , บ้านจัดสรร, อาคารพาณิชย์, ที่ดินเปล่า) 
 • ลงมือทำจริง มีผู้ประเมินชั้นวุฒิ เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
 • (แถม) เครื่องมือวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิผล เพื่อการลงทุน
 • ดูงานอสังหาฯ Eastern Sea Board 2 วัน 1 คืน (EEC- Eastern Economic Corridor)
 • ดูงานการทำนิติกรรมสัญญา สถานที่ราชการ
 • การคำนวณค่าเช่าอสังหาฯ ระยะสั้น - ยาว
 • การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อย
 • ต้นทุนอาคาร อายุอาคาร และ ค่าเสื่อม
 • แนวคิดการจัดการอาคารเก่า
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ
 • สามารถวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด (Highest - Bestused)

*แนะนำหลักสูตรระยะสั้น   
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)

*แนะนำหลักสูตรระยะยาว 
การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ Recommend courses