Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนาพิเศษ การประเมินคาร์บอนเครดิต และการขายคาร์บอนเครดิต

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

สัมมนาพิเศษ: การประเมินคาร์บอนเครดิตและการขายคาร์บอนเครดิต
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

มาเรียนรู้วิธีการในการประเมินคาร์บอนเครดิตที่เข้าใจง่าย เราจะสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตได้อย่างไร สำหรับเจ้าของที่ดิน เจ้าของสวน ประชาชนทั่วไป นายหน้า นักวิชาชีพ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและผู้สนใจอื่น

 

หัวข้อสัมมนา

1. การประเมินคาร์บอนเครดิตฉบับเข้าใจง่าย
2. เราจะสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตได้อย่างไร
3. กระบวนการ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต
4. สถานการณ์ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิตในไทยและต่างประเทศ
5. ความแตกต่างของประเภทต้นไม้แต่ละชนิดที่จะเข้าร่วมโครงการ

 

เหมาะสำหรับ เจ้าของที่ดิน เจ้าของสวน ประชาชนทั่วไป นายหน้า
นักวิชาชีพ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน และผู้สนใจอื่น

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ

 

Share via