หลักสูตร นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับมือใหม่ และสอบบัตรตัวแทนนายหน้า

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

8,000 บาท
(และ VAT 7%)
รายละเอียด

​เรียนรู้การเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ ต้องรู้จริงและมีทักษะที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินพื้นฐาน งานภาคสนาม องค์ประกอบความรู้ต่างๆ ที่ต้องรู้และรู้อย่างถูกต้อง

 

ผู้ที่ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้า จากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

หัวข้ออบรม

 • เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับนายหน้า

 • การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 • สถานการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่น่าเติบโต

 • เทคนิคการทำนายหน้าอสังหาฯ ปล่อยเช่า

 • การสื่อสารการตลาดในธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ

 • การทำสัญญาแต่งตั้งนายหน้าเปิด-ปิด สัญญาจะซื้อจะขาย การทำนิติกรรมกรณีแบบบุคคลธรรมดา 

  และนิติบุคคล

 • กระบวนการโอนอสังหาริมทรัพย์: การเตรียมเอกสารการโอน ค่าธรรมเนียมการโอน การคำนวณค่าใช้จ่าย 

  และกรณีศึกษาฯ

 • การสำรวจทรัพย์และเทคนิคการหาสินค้ามาขาย (Farming & Listing)

 • การเปิด-ปิดการขายอสังหาฯ แบบมืออาชีพ

 • จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาฯ

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. กัญญมล แก้วพิศดาร
นายหน้าอิสระ ประสบการณ์เป็นนายหน้ามากกว่า 30 ปี
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
Property Consultant, Chance Real Estate Services
อ. เทรซี มิเชล บรุพพา
Property Consultant, Chance Real Estate Services
8,000 บาท
(และ VAT 7%)
สนใจหลักสูตร
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. กัญญมล แก้วพิศดาร
นายหน้าอิสระ ประสบการณ์เป็นนายหน้ามากกว่า 30 ปี
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
Property Consultant, Chance Real Estate Services
อ. เทรซี มิเชล บรุพพา
Property Consultant, Chance Real Estate Services
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ Recommend courses