นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ TREBS(Thai Real Estates Business School) และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ ("เรา" “พวกเรา” หรือ "ของเรา") รับรู้ถึงความกังวล และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้รับบริการ ผู้ฝึกอบรม และผู้ใช้งานอื่นๆทั้งหมด (ให้เรียกรวมกันว่า "ท่าน") เราจึงออกนโยบายฉบับนี้เพื่อเป็นการชี้แจงให้ท่านทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและมีเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน เมื่อท่านได้ใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะผ่านตัวเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) เราถือว่าท่านได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้เราอาจแก้ไขเนื้อหาของนโยบายฉบับนี้และประกาศลงบนเว็บไซต์ https://www.trebs.ac.th/privacypolicy ได้ตลอดเวลา เราจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้อยู่เสมอๆ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล

เว็บไซต์ของเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน เว้นแต่ท่านจะสมัครใจให้ข้อมูลนั้นแก่เรา และเราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อเฉพาะประโยชน์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

3. การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่าน เราพัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ตกไปสู่บุคคลภายนอก เราเพียงเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์และพัฒนาบริการของเราให้ดีขึ้นเท่านั้น เราไม่มีจุดประสงค์หรือนโยบายในการส่งต่อ ขาย ให้ข้อมูลไปยังบริษัทหรือบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ภายนอก หรืออาจเป็นลิงค์จากเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เราจึงขอแจ้งท่านว่าลิงค์เหล่านี้อยู่เหนือการควบคุมของเรา เราไม่สามารถควบคุมนโยบายหรือแนวทางการรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นเช่น เฟสบุค หรือ กูลเกิล ได้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายและเงื่อนไข ข้อตกลงซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

4. ข้อมูลที่ท่านให้กับเรา

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวบางประเภทแก่เราเพื่อประสิทธิภาพในการบริการของเราและเพื่อความสะดวกสบายของท่านเอง ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเรียน

ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จ

5. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ และคุกกี้

ข้อมูลการใช้งาน

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติ เราเก็บข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของท่านที่ได้ทำบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวได้แก่

คุกกี้

เราใช้คุกกี้ของบริษัท ฮอทจาร์ (hotJar) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อนำไปปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน และยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ ไฟล์เล็กๆที่ถูกส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อบันทึกและเก็บตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ เราเก็บข้อมูลของท่านในรูปแบบของนามแฝงโดยทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนหรือนำไปรวมกับข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวตนของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

คุกกี้ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัวของท่านเอง ท่านสามารถควบคุมการทำงานของมันได้ ท่านสามารถปิดการใช้งานหรือลบตัวคุกกี้ได้ตลอดเวลาผ่านหน้าต่างการตั้งค่าบนเว็บบราวเซอร์ของท่านเอง แต่หากท่านปิดหรือลบคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราที่ต้องพึ่งการทำงานของคุกกี้

นอกจากนี้ เรายังใช้ กูเกิล อนาไลติกส์ (Google Analytics) ที่ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน บริการนี้อาจเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กูเกิลอนาไลติกส์ได้ที่ http://www.google.com/policies/privacy/partners/

6. วิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เพราะเราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงยินดีแจ้งวิธีดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

7. วิธีการแก้ไขและลบทิ้งข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีบริการส่งข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรที่เราจัดขึ้นตลอดเวลา แต่เพราะเราเข้าใจและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับบริการข่าวสารจากเราอีก ท่านสามารถเลือกยกเลิกการติดตามข่าวสารของเราได้บนหน้าอีเมลที่เราส่งให้

8. วิธีการติดต่อเรา

เพราะเรามีความยินดีหากท่านผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบว่าเนื้อหาส่วนใดของนโยบายที่กล่าวมานี้เข้าใจได้ยาก หรือพบข้อบกพร่องอันเป็นอันตรายต่อการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ ที่อยู่อีเมล์ privacy@trebs.com