Eng
Thai
THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

RE101: Insights into Land Laws

(No.79), February 1 - 2 (Wednesday-Thursday), 2023 , 08:30 - 17:00
on TREBS
Date
(No.79), February 1 - 2 (Wednesday-Thursday), 2023 , 08:30 - 17:00
Description

[Program]

Baht 15,000
(VAT 7% not included)

Register here!
Share via
  

Speakers

ดร. เกษม ศุภสิทธิ์
อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอส.ลอว์เฟิร์ม จำกัด
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช (www.feasyonline.com)
อ. นุกูล แย้มมณีชัย
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Vinvestor
ดร. พีระ นีรพิทักษ์
ประธานกรรมการ บริษัท วินนิ่ง แกรนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
อ. สุรพล ศรีวิโรจน์
อดีตรองอธิบดี กรมที่ดิน
อ. สุวินัย วัฒนากร
ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วัน ลอว ออฟฟศ จํากัด
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. อาสา ทองธรรมชาติ
ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส