กลับหน้ารายละเอียด Back to Details

ลงทะเบียนสมัครเรียน

1

ตรวจสอบหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

• ค่าลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน Price per person
จำนวนผู้เข้าอบรม Quantity
ค่าอบรมเทคนิคการลงทุนซื้อทรัพย์บังคับคดี 3,900 บาท
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3,900
บาท/ท่าน
ค่าอบรมเทคนิคการลงทุน + ดูงาน (ราคา 8,800 บาท เหลือ 8,000 บาท)
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8,000
บาท/ท่าน
1

โอนเงินค่าลงทะเบียนตามยอดสุทธิ

โปรดโอนเงินไปยังบัญชี บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34031-62-9
เลขที่บัญชี 048-1-08201-3
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์
หรือ
เลขที่บัญชี 789-3-25325-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
1

กรอกแบบฟอร์ม และส่งหลักฐานการโอนเงิน

สามารถนำส่งผ่าน E-Mail: info@trebs.ac.th , LineID: @trebs
1. รุ่น-วันที่เข้าเรียน
สถานที่เข้าฟัง
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
2. ข้อมูลผู้สมัครเรียน
อาชีพ
3. ท่านรู้จักเราผ่านช่องทางใด
4. ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน