Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

RE164: เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล

รุ่นที่ 5, วันศุกร์ที่ 28 - เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08:30-17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 5, วันศุกร์ที่ 28 - เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
เวลา 08:30-17:00 น.
รายละเอียด

กฎกระทรวงโรงแรม update  
โฮสเทล เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!

  • ​การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)
  • ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
  • วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภท
  • คำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
  • การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
  • ออกแบบตกแต่งและการบริการ
กำหนดการ
วันแรก
08:00 ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
08:30 การวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯและแนวโน้มในอนาคต
อ.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
09:15 วิเคราะห์การลงทุนธุรกิจโรงแรม: การทำการตลาดและการขายให้ประสบความสำเร็จ
อ.วิศาล พูลสง่า CEO, Accomsiam Co.,Ltd./ผู้อำนวยการแผนงานการโรงแรม Wellmanagement & Solution Co., Ltd
10:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
10:45 การบริหารและการจัดการโรงแรม การอบรมพนักงาน และการควบคุมต้นทุนและจุดรั่วไหล
อ.วิศาล พูลสง่า CEO,Accomsiam Co.,Ltd./ผู้อำนวยการแผนงานการโรงแรม Wellmanagement & Solution Co., Ltd
11:00 ประสบการณ์ในการพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)
อ.วุฒิพล ถาวรธวัช กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ยูเอชจี (อารีย์ ฮิลส์/ลาดพร้าว ฮิลส์,/เอเวอร์กรีนเพลส สยาม/
เดอะเรสซิเดนซ์ ออน ทองหล่อ/อโศก เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท/อัลท์ โฮเทล นานา)
12:00 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 กรณีศึกษาการลงทุน Boutique Hotel ให้ประสบความสำเร็จ: การจัดวางพื้นที่ใช้สอยของลูกค้าฯ การวางระบบการทำงาน
การคัดเลือกบุคลากร และการอบรม ก่อนเปิดใช้โรงแรม
อ.ธนินทร์ นนนที กรรมการผู้จัดการ บจก.CBNK/ผู้มีประสบการณ์บริหารโรงแรม 30 ปี/
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 ประสบการณ์การทำธุรกิจ Hostel ให้ประสบความสำเร็จ
 อ.จิตติพันธุ์ ศรีกสิกรณ์ กรรมการผู้จัดการ Heritage stay Co., Ltd.
17:00 จบการสัมมนาวันแรก
 
วันที่สอง
08:30 ลงทะเบียน
08:45 กฎหมายโรงแรม การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อัตราการจัดเก็บภาษีของธุรกิจโรงแรม
อ.สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษาฯสมาคมโรงแรมไทย/เป็นคณะกรรมการร่างกฎหมายโรงแรม สภาผู้แทนราษฎร
10:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
11:00 การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อมาลงทุน: วิเคราะห์มูลค่าโรงแรม ผลตอบแทนการลงทุน จุดค้มทุน
อ.จำนงค์ บัวไขย กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส   
12:15 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:15 เทคนิคการออกแบบโรงแรมให้ตรงกับความต้องการ / ตัวอย่างการออกแบบโรงแรมขนาดเล็ก โฮสเทล และบูทีคโฮเทล
ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์   
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจโรงแรม: การพิจารณาสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
อ.วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
17:00 ปิดการสัมมนา
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม
คุณธีรยุทธ พุฒิธีรธรธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่น 4
เนื้อหาแน่น วิทยากรหลากหลายและมีความรู้ดีมาก ความรู้นอกห้องเรียนและ Connection ดีมาก อาหารอร่อย เบรกจัดเต็ม
คุณจรวยพร จารุกีรติ ผู้เข้าอบรมรุ่น 4
ได้ความรู้รอบด้านจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงผู้บรรยายเล่าประสบการณ์ไม่กั๊ก ได้Connection เพิ่ม กับเพื่อนๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน
คุณปัญญุษา ตั้งไชยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่น 4
มีแต่วิทยากรเก่งและมากประสบการณ์มาบรรยายให้ฟัง สนุกและไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. จำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. จิตติพันธุ์ ศรีกสิกรณ์
Managing Director, Heritage Stay Co.,Ltd.
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
ผศ.ดร
อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ. วิศาล พูลสง่า
ผู้อำนวยการแผนงานการโรงแรม Wellmanagement & Solution Co., Ltd
อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
อ. วุฒิพล ถาวรธวัช
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ยูเอชจี
อ. สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ