Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

RE163: วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์

รุ่นที่ 24, วันศุกร์ที่ 22 - เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30-17:00 น

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 24, วันศุกร์ที่ 22 - เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08:30-17:00 น
รายละเอียด

หัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา

 • สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน
 • ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
 • การดีไซน์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของอะพาร์ตเมนต์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์: ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 • การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนในธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: สภาพทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ทางการตลาด ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน
 • เทคนิควิธีการเสียภาษีอะพาร์ตเมนต์ให้มีประสิทธิภาพ
 • สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
 • ร่างสัญญาเช่าควบคุม และ เทคนิคการทำสัญญาเช่า: สาระสำคัญประกาศควบคุมสัญญา ร่างสัญญาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย

** ผู้บรรยายรุ่นนี้กำลังอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม
คุณ นริศรา ธนาบูรณะสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่21
ได้รู้จักผู้ประกอบการตัวจริงทั้งวิทยากรและผู้ร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์
คุณ สุเนตร จงเทพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่21
ดีมากครับได้ประโยชน์ ได้รู้ว่าต้องทำอะไรกก่อน-หลัง รู้ว่าก่อนตัดสินใจต้องคิดอะไรบ้าง คุ้มค่าครับ
คุณ บรรพต วัฒนสมบัติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่21
วิทยากรทุกท่านมีความรู้+ประสบการณ์จริง การดำเนินรายการเป็นกันเอง เป็นสัมมนาที่ได้ประโยชน์มาก

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. จำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ฉันทวิทย์ เทียมรัตนานนท์
ผู้ประกอบการ/ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
อ. เฉลิมพล ทองไพฑูรย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
อ. ฐิติวัชร สุพรรณพงศ์
กรรมการ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
อ. พรชัย อุยะนันทน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ. รวิโรจน์ อัมพลเสถียร
กรรมการผู้จัดการ บจก.มงคลโรจนทรัพย์/เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ 6 โครงการ 600 ห้อง
อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเมนต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ทำเลทองปี 61
เจาะลึกทำเลทอง จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในรอบ 5-10 ปี วิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพโดยศูนย์วิจัย AREA
6,500 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 5, 28-29 ก.ย.
RE164
เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 61, 24-27 ต.ค.
RE121
วิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ การบริหารเงินลงทุนด้วยการทำ Project Feasibility study
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 24, 28-30 พ.ย.
RE171
นักพัฒนาต้องรู้! ศึกษาการกระบวนการก่อสร้าง คำนวณต้นทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างต่างๆ
18,000 บาทดูรายละเอียด