Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow

RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow รุ่นที่ 64
วันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย