อยากให้คนเช่าพัก \"เต็ม\" ทำเลทองธุรกิจอพาร์ทเมนต์เพื่อการลงทุน จำนวนคนอ่าน 194

หน้าแรก  ข่าวอสังหาฯ วันนี้
updated:2016-05-18เวลา 09:26 น.
โดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 

 

อยากให้คนเช่าพัก "เต็ม" ทำเลทองธุรกิจอพาร์ทเมนต์เพื่อการลงทุน

 

- ใจกลางเมือง CBD ใกล้สถานีรถไฟฟ้า

- ชานเมืองใกล้ รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย

- ใกล้แหล่งจ้างงาน นิคมอุตสาหกรรม

-แหล่ง ท่องเที่ยว ชายทะเล สถานที่พักผ่อน

- ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณต่างชาติพักอาศัย

- พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย

- ชุมชนที่มีคนพักอาศัยแน่นหนา

 

จะสร้างอพาร์ทเมนต์ ต้องดูอะไรบ้าง 

1 อาคารพักอาศัย ที่มีขนาดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร และสูงไม่เกิน 15 เมตร  (5 ชั้น)

1.1 ระยะถอยร่นด้านหน้า และด้านข้าง

1.2 ความสูงของอาคาร

** การขออนุญาตก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ ไม่จำเป็นต้องติดถนน เพราะอาคารที่พักอาศัยพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร กฎหมายไม่บังคับที่จอดรถ จึงไม่ต้องติดทางสาธารณะ

2. อาคารพักอาศัยที่มีขนาดเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร และสูงไม่เกิน 23 เมตร (8 ชั้น)

2.1 เพิ่มเติมจากข้อ 1

2.2 ที่ดินต้องติดถนนสาธารณะ

ทางสาธารณะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตลอดแนวจนถึงทางสาธารณะที่กว้างกว่า

2.3 กรณีที่ดินไม่ติดทางสาธารณะ

ต้องมีที่ว่างหน้าอาคารไม่น้อยกว่า 12 เมตร

ต้องหาที่ดิน มีทางออกสู่ทางสาธารณะ โดยการผ่านที่ของบุคคลอื่น ที่มีการจดภาระจำยอม และหนังสือให้ความยินยอมกับหน่วยงานราชการ ก็สามารถใช้แทนได้หรือ

 
       

       

 

ไม่มีการจดภาระจำยอม แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ขวางถนนทุกแปลง ให้ความยินยอม อาจได้รับ อนุญาตให้ก่อสร้างได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานผู้อนุมัติ

**การขออนุญาตก่อสร้าง จำเป็นต้องติดถนน เพราะอาคารพักอาศัยที่เกิน 2,000 ตารางเมตร กฎหมายบังคับให้ต้องมีที่จอดรถ 120 ตารางเมตร ต่อ ที่จอดรถ 1 คัน และต้องมีทางออก กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร สู่ทางสาธารณะเพื่อออกสู่ทางสาธารณะ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตลอดแนวจนถึงทางสาธารณะที่กว้างกว่า

 

Tag : ธุรกิจอะพาร์ตเมนต์

ที่มา: คุณรวิโรจน์ อัมพลเสถียร

 

ข่าว/บทความล่าสุด
(พบ 85 รายการ)