กลยุทธ์การตลาดปี 2559 (Marketing Trend 2016) เคล็ดลับ 360 องศา จำนวนคนอ่าน 286

หน้าแรก  ข่าวอสังหาฯ วันนี้
updated:2016-05-10 เวลา 15:34 น.
โดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 

 

ในปี 2016 ธุรกิจจะต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) และปัจจัยภายใน (Internal Factors) อยากให้ธุรกิจต่างๆลองมองดูว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้ ท่านได้ทำสิ่งเหล่านี้บ้างแล้วหรือยัง

 

ปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดต้องมีลูกค้าเป็นศูนย์ กลางการวางแผนทั้งหมด  โดยคุณต้องพยายามสื่อสารกับลูกค้าแบบ 360 องศา ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป ทั้งแบบ Above the Line และแบบ Below the Line โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้านั่นเอง มาดูกันว่าอะไรเคล็ดลับในการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ 360 องศา ดังนี้

และถ้าในปีที่ผ่านมาคุณมีเว็บไซต์ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ในปีนี้เราขอให้คุณทุ่มเทกับมันให้มากที่สุด เพราะเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้แบรนด์ของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เป็นช่องทางสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า เป็นการแนะนำตัวเองไปสู่วงกว้าง นอกจากนี้ การมีเว็บไซต์ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณก้าวทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าคุณไม่อยากล้มหายไปจากสายตาของผู้บริโภค ก็จงรีบพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองผู้บริโภคทันที

 
1.สร้างจุดยืนและลักษณะเฉพาะทางการขายสินค้า (Unique Selling Point)
 
ในกลยุทธ์การตลาด ท่านต้องสร้างสิ่งที่เป็นตัวตนและยากที่จะลอกเลียนแบบ การสร้างสิ่งที่เรียกว่า “สร้าง ความแตกต่าง (Differentiate)”เป็นสิ่งที่ดี ต้องแตกต่างและลูกค้าต้องการ ไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการ ซึ่งนอกจากแตกต่างแล้ว ยังต้องเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ดังนั้นธุรกิจที่ผลิตสินค้าต้องสร้างสินค้าที่ไม่ใช่แค่แตกต่างเพียงอย่าง เดียว ยังต้องเกิด Unique ด้วย คือแตกต่างและต้องมีลักษณะเฉพาะด้วย
 
2.มุมมองลูกค้าภายใน (Internal Customer Focus)
 
ปี 2016 นอกจากการสร้างรายได้ กำไรแล้ว ควรจะเห็นความสำคัญในเรื่องของแรงงาน บุคลากรที่เป็นส่วนผลักดันให้การบริหารประสบความสำเร็จ  เพราะยอดขายรายได้ของบริษัทเกิดจากบุคลากรเป็นส่วนสำคัญ  ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญกับบุคลากรมากขึ้น หรือมากขึ้นกว่าเดิม เพราะถ้าเป็นฝีมือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จะเกิดการหมุนเวียนแรงงานเกิดขึ้นในแรงงานที่เป็นทักษะเฉพาะ
 

 

 

 
ดังนั้นองค์กรหรือธุรกิจนอกจากจะมองลูกค้าภายนอก (External Customer) แล้ว ยังไม่เพียงพอ จะต้องออกแบบในการรักษาลูกค้าภายใน (Internal Customer) ไว้ให้ได้ ส่วนใหญ่
 
แนวทางที่ใช้ในการรักษาบุคลากรคือ 3R
R = Reward  การให้รางวัล จูงใจสำหรับผู้ที่มีผลงานดี
R = Recognition  การกล่าวถึงหรือชื่นชมเพื่อให้รับรู้ต่อที่สาธารณะ เช่น กล่าวชื่นชม ในการทำดี
R = Remove Barrier  ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยไม่ปล่อยปัญหาให้ผ่านไป  ที่สำคัญคือไม่ปล่อยให้พนักงานแก้ไขปัญหาโดยลำพัง  จะต้องคอยเป็นที่ปรึกษาและขจัดปัญหาให้พวกเขา
 
3.การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network)
 
ในโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นสูง (Speed) และความต้องการเพิ่มขึ้น (More Demand) บางครั้งการมีเครือข่าย (Business Network) จะสร้างอำนาจในการต่อรองทางธุรกิจได้มากขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์การสร้างอำนาจทางธุรกิจ (Power Strategy) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจและทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น  ปัจจุบันธุรกิจใดมี connection มากๆ จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

 

 
4.การตลาดบริการ(Service Marketing)
 
คำว่า Service Marketing หรือการตลาดบริการ ได้ถูกกล่าวถึงมาเมื่อหลายปีก่อน แต่ในปี 2559 นี้ เป็นสิ่งที่ธุรกิจควรให้น้ำหนักมาก ทั้ง Service และ  Marketing เพราะในยุคปัจจุบัน 4P : Product, Price, Promotion, Process สามารถทำการแข่งขันได้ แต่ในเรื่องของการบริการนั้น นักการตลาดจะต้องเข้าใจ โดยเฉพาะการทำการตลาดในเรื่องของ ความรู้สึกหรือ Emotional เพราะบางครั้งผู้บิโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเป็นเพราะคนหรือ People กลายเป็นผู้บริโภคใช้อารมณ์ ความรู้สึกในการตัดสินใจ
 

 
5.ความหลากหลาย (Product Variety)
 
 
กลยุทธ์การตลาดนั้นนอกจากธุรกิจจะผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากจุดเด่นของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนแล้ว อย่าลืมทางเลือก (Choice)สำหรับลูกค้า  เพราะการทำธุรกิจ คุณต้องตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า   ดังนั้นคำว่า ทางเลือก จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะคุณไม่สามารถที่จะหยั่งรู้ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด เพราะพฤติกรรม หรือความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายไม่เหมือนกัน จึงต้องมีความหลากหลายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เช่น ร้านอาหาร ต้องมีเมนูเด่น แต่ก็ต้องมีอาหารที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือก  ธุรกิจต้องไม่มุ่งเพียงลูกค้าบางกลุ่ม แต่ต้องปรับตัวให้เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม จะต้องมีการขยายตลาดให้มากขึ้น เพิ่ม Target อื่นด้วย
 
บทความโดย :  ดร.ธเนศ ศิริกิจ : ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาด /อาจารย์ ในระดับปริญญาโท หลายสถาบัน , นักวิชาการ และวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน
ข่าว/บทความล่าสุด
(พบ 88 รายการ)
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120