ไม่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญ ก็เก็งกำไรที่ดินเปล่าได้ จำนวนคนอ่าน 235

หน้าแรก  ข่าวอสังหาฯ วันนี้
updated:2016-03-25 เวลา 09:05 น.
โดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

ถ้าพูดถึงที่ดินแล้วนั้นนับว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจอันหนึ่งของบ้านเราในตอนนี้ การที่จะมีที่ดินเปล่าสักผืนนับว่าเป็นสิ่งที่ดีในยุคปัจจุบัน เพราะในปัจจุบัน ความเจริญของประเทศทำให้เกิดการปลูกสร้างอาคารสถานที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และการที่เราจะเก็งกำไรที่ดินเปล่านั้น เนื่องจากกระทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญพิเศษมากนัก แต่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าพอใจ นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกในการลงทุนประเภทเดียวที่สามารถให้อรรถประโยชน์แก่ผู้ลงทุนได้พร้อมๆ กันถึงสองอย่าง คือทั้งในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในการลงทุน และด้านความพอใจพิเศษส่วนเพิ่มในการที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย การที่จะสร้างกลยุทธ์ซื้อและถือเก็บไว้ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จจึงควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.ซื้อที่ดินให้ได้ในราคาประเมินหรือต่ำกว่า ทั้งนี้ยิ่งซื้อได้ในราคาต่ำกว่าเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น เพราะนั่นจะหมายถึงโอกาสในการขายทำกำไรในอนาคตที่จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ปกติแล้วราคาที่ดินจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่สูงสุดของที่ดินและรวมถึงความเจริญของที่ดินบริเวณนั้นเป็นสำคัญซึ่งราคาดังกล่าวก็คือราคาประเมินที่ดินที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง

2.ถือที่ดินอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้ยาวนานเพียงพอที่จะทำให้ที่ดินพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด อันจะเป็นผลให้ราคาที่ดินขยับตัวสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนั้นการถือที่ดินลงทุนเกินกว่า 5 ปี ยังมีข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือช่วยประหยัดภาษีธุรกิจเฉพาะ ในช่วงตอนขายที่ดินได้ด้วย

3.เลือกซื้อที่ดินเฉพาะที่สามารถคาดหวังได้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการพัฒนาและความเจริญ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เพิ่มขึ้น ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ไม่ใช่ที่ดินทุกแปลง ที่ลงทุนไปแล้วจะประสบผลสำเร็จได้เสมอไป เช่น ถ้าท่านไปลงทุนในที่ดินที่อยู่ห่างไกลผู้คน หรือที่ดินในบริเวณที่ไม่มีประชากรอยู่อาศัยเลย แม้ท่านถือครองที่ดินแปลงนั้นนานเท่าไรก็ตาม ราคาที่ดิน ก็อาจเท่าเดิมหรือไม่เปลี่ยนแปลง ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากไม่มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ดินที่ได้รับการยอมรับกันว่ามีโอกาสหรือมีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นได้ ปกติจะได้แก่ ที่ดินที่อยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของประชากร และเป็นทำเลที่อยู่ในทิศทางการขยายตัวของตัวเมือง

กลยุทธ์แบ่งเพื่อทำกำไร หลักการของกลยุทธ์นี้คือซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหญ่มา แล้วแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆ ขายให้กับลูกค้าเพื่อทำกำไร ภายใต้แนวคิดทางการตลาดง่ายๆ คือ ซื้อของทีละมากๆ จากพ่อค้าขายส่ง แล้วนำมาขายปลีกให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ซึ่งแนวคิดดังกล่าว นอกจากจะสามารถสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้นได้แล้ว ยังช่วยขยายฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะฐานลูกค้ารายย่อยที่มีกำลังทุนในการซื้อที่ดินแปลงเล็กๆ มีกว้างขวางมากกว่าฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆ

โดยทั่วไปแล้วนั้นกลยุทธ์นี้จะเหมาะสำหรับนักลงทุนประเภทที่มีเงินทุนจำกัด ไม่สามารถที่จะซื้อและถือที่ดินในลักษณะการลงทุนระยะยาวได้ ผู้ใช้กลยุทธ์ในลักษณะนี้ก็คือเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร หรือโครงการที่ดินจัดสรรต่างๆ อย่างไรก็ดีเนื่องจากเป็นการดำเนินการในลักษณะนักพัฒนาแบบมืออาชีพ ซึ่งต้องอาศัยเงินทุน เวลา และความรู้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างมาก จึงเป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าคนทั่วไปจะสามารถทำได้ ทั้งนี้กลยุทธ์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ได้ผลดี และนิยมกระทำกันทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศก็คือ

1.ซื้อที่ดินเปล่าแปลงใหญ่มาแปลงหนึ่ง

2.แบ่งที่ดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงย่อยๆ

3.ขายที่ดินแปลงย่อยๆ ออกไปครึ่งหนึ่ง เพื่อจะได้นำเงินค่าขายมาจ่ายค่าที่ดินที่ลงทุนทั้งหมด

4.ถือที่ดินส่วนที่เหลือ ซึ่งมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว ท่านอาจไม่ต้องลงทุนเองเลย หรือลงทุนแต่เพียงน้อย ซึ่งถือเป็นรางวัลความสำเร็จในความพยายามของท่าน

ทั้งนี้ขอให้คิดไว้เสมอว่าท่านไม่ใช่นักพัฒนาที่ดินมืออาชีพ ดังนั้นการดำเนินการพัฒนาที่ดินที่ควรทำให้น้อยที่สุด เน้นเพียงแค่ส่วนที่จำเป็นเพื่อให้ที่ดินขายได้เท่านั้น ปกติมักได้แก่การแบ่งแยกที่ดิน ทำผังที่ดิน และการทำถนนให้รถเข้าไปถึงที่ได้แค่นั้น สรุปก็คือเมื่อมีคนเสนอขายที่ดินให้ท่าน นอกจากท่านต้องถามตัวเองก่อนว่า ที่ดินแปลงนั้นให้ความพึงพอใจพิเศษอะไร สอดคล้องกับความพอใจของท่านหรือไม่แล้วนั้น ยังต้องถามตัวเองต่อว่ากลยุทธ์ซื้อและถือเก็บไว้ และกลยุทธ์แบ่งเพื่อทำกำไร สามารถช่วยให้การลงทุนของท่านประสบความสำเร็จได้หรือเปล่า ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ขอย้ำว่า จงอย่าซื้อที่ดินแปลงนั้นเด็ดขาด จะเห็นได้ว่าการลงทุนเก็งกำไรจากที่ดินเปล่านั้นถ้าเราเลือกที่ดินที่เหมาะสม ที่ดินแปลงนั้นก็จะทำกำไรให้เราได้ในอนาคตได้มากเลยทีเดียว

Tag : เก็งกำไรที่ดินเปล่า,เก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์,กลยุทธ์การลงทุน

ที่มา: http://www.dotproperty.co.th

ข่าว/บทความล่าสุด
(พบ 88 รายการ)
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120