มนุษย์เงินเดือน อยากซื้อบ้านเป็นล้าน ขอกู้ได้สูงสุดกี่บาท จำนวนคนอ่าน 241

หน้าแรก  ข่าวอสังหาฯ วันนี้
updated:2016-03-16 เวลา 16:16 น.
โดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

         ธนาคารส่วนใหญ่จะให้กู้สูงสุด 80% ของราคาบ้าน(จึงต้องเตรียมเงินดาวน์ก่อนให้พร้อมหรือผ่อนเงินดาวน์ระหว่างก่อสร้างกับโครงการ) จากการสอบถามคนที่กู้ไปแล้วส่วนใหญ่จะตอบคล้ายกันว่า "รู้อย่างนี้ ฉันดาวน์เยอะๆ กู้น้อยๆ ดีกว่า ภาระจะได้ลดลงเร็วๆ" ดังนั้น หากสามารถดาวน์ได้มากเท่าใด กู้น้อยลงเท่าใด โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติก็มีสูง(ต้องดูความสามารถประกอบด้วย) ไม่ควรดีใจกับคำว่ากู้ได้สูง หรือกู้ได้ 100% ของราคาบ้าน เพราะหนี้จะท่วม ดอกเบี้ยจะบาน

         ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. วงเงินให้กู้
- ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย 
- กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย 
- กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

หมายเหตุ : กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้....

- กรณีกู้รายย่อย 
- ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00 
- ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50 
- กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
- กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา(หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย 
- กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา
- กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน


2. ระยะเวลาให้กู้
- ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เอกสารประกอบการกู้  
- คำขอกู้เงิน 
- เอกสาร 
- หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

4. ค่าใช้จ่ายในการกู้
4.1 ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
-  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท 
-  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท 
-  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท 
-  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท 
-  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง 
-  รายละ 500 บาทณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ 
-  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม
4.2 ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน) -  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้
         ลองมาดูกันครับ  (ผมคิดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นะครับ) ปล. ที่เห็นนั้น คือราคาที่ "ผ่านชัวร์" สำหรับ "กู้เดี่ยว" ครับ จึงอาจจะดูน้อยไปหน่อย  ถ้ามีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่น เป็นข้าราชการ เงินดาวน์เยอะเงินติดบัญชีเยอะ บัญชีหมุนเวียนดี มีคนร่วมกู้ ฯลฯ ... อัตราก็จะต่างออกไปครับ ขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งพิจารณาด้วย แต่ถ้าแบบว่าเดินโทงๆไปธนาคารแบบตัวปลิว และธนาคารให้แน่ๆ ก็ตามนี้ครับ 

1. เงินเดือน 15,000 บาท 
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 6,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 647,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 744,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 811,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 858,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 889,000 บาท

2. เงินเดือน 17,500 บาท 
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 7,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 755,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 868,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 947,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,001,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,038,000 บาท

3. เงินเดือน 20,000 บาท 
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 8,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 862,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 993,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,082,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,144,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,186,000 บาท

4. เงินเดือน 22,500 บาท 
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 9,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 970,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,117,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,217,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,287,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,334,000 บาท

5. เงินเดือน 25,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 10,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,078,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,241,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,353,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,430,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,483,000 บาท

6. เงินเดือน 27,500 บาท 
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 11,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,186,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,365,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,488,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,573,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,631,000 บาท

7. เงินเดือน 30,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 12,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,294,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,489,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,623,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,716,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,779,000 บาท

8. เงินเดือน 35,000 บาท 
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 14,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,510,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,737,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,894,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,002,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,076,000 บาท 

9. เงินเดือน 40,000 บาท 
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 16,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,725,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,986,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 2,165,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,288,000 บาท 
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,373,000 บาท

Tag :ราคาประเมินซื้อบ้าน, ธุรกิจส่วนตัว, กู้ซื้อบ้าน

ข่าว/บทความล่าสุด
(พบ 88 รายการ)
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120