RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ รุ่นที่ 19
19 - พุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30-17:00 น.
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 185: ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 9
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-17:00 น.
RE131: หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 39
วันเสาร์ที่ 23 - จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.
 
RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 38
วันพฤหัสบดีที่ 18 - ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
 
สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ปี 61
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08:45 -17:00 น.
RE171: การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง) รุ่นที่ 22
วันพุธที่ 31 มกราคม - เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30-17:00 น.
RE132: Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ รุ่นที่ 25
วันจันทร์ที่ 5 - อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
 
RE164: เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล รุ่นที่ 3
วันศุกร์ที่ 9 - เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-17:00 น.
RE134: Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 7
วันจันทร์ที่ 19 - อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
RE163: วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์ รุ่นที่ 20
วันศุกร์ที่ 23 - เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-17:00 น.
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน รุ่นที่ 134
วันพุธที่ 14 - เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น.
RE100: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 67
วันพุธที่ 21 - เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น.
 
RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF) รุ่นที่ 59
วันพุธที่ 28 - เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
 
สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ปี 61
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09:00-17:00 น.
RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด รุ่นที่ 25
วันพฤหัสบดีที่ 26 - เสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08:30-17:00 น.
Expo: มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน 2017
วันเสาร์ที่ 2 - จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560