ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจและอสังหาริมทรัพย์
Institute of Enterprise and Real Estate

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
Institute of Enterprise and Real Estate

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจและอสังหาริมทรัพย์ (Institute of Enterprise and Real Estate) ของรัฐบาลเวียดนาม โดยมี ดร.ตรัง ง็อก กว่าง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ซึ่งยังเป็นเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National real estate Association) อีกด้วย โดยโรงเรียนจะนำหลักสูตรต่างๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ไปสอนในนครต่างๆในเวียดนาม รวมทั้งความร่วมมือในการสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์

The BRIHAT Investment

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2553
The BRIHAT Investment
BRIHAT Investment เป็นสถาบันจัดการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวในเนปาล นายโอม รัชภันธรี ประธานของ BRIHAT Investment และ Comfort Housing แห่งเนปาล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยทางโรงเรียนจะได้จัดส่งวิทยากรไปร่วมบรรยายที่เนปาลเป็นระยะ ๆBOMI International
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552
BOMI International

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับสถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ BOMI International (www.bomi.org) โดยมี Mr.Dan Owings ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด โดยโรงเรียนจะนำหลักสูตรต่างๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ไปสอน รวมทั้งความร่วมมือในการสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์

SEE THE PRESS RELEASE