เทคนิคการประหยัดพลังงานศูนย์คอมพิวเตอร์และการประเมินการ
    ใช้พลังงานของอาคาร
(บรรยายภาษาอังกฤษและมีแปลไทยโดยสรุป)
(Data Center Energy Conservation Techniques and Building Energy Assessments)
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3 - 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          บจก.Total Site Solutions (TSS), ซึ่งเป็นผู้นำการวางผน ออกแบบ ก่อสร้าง จัดการและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (commercial facilities) จะจัดการสัมมนาข้างต้นเพื่อให้ความรู้ในด้านการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากจากการทำศูนย์เก็บรักษาข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ  การสัมมนานี้จะนำเสนอถึงการหยุดทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการพลังงาน การลดการใช้พลังงานศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์จัดเก็บข้อมูล และความสัมพันธ์กับการประหยัดพลังงานอาคาร ซึ่งเป็นการบริหารทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ (Facility Management).
          ผู้ที่ควรเข้าร่วมคือ: ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารสถาบันการเงิน ผู้บริหารบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้บริหารหรือเจ้าของโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ที่หากหยุดทำงานจะส่งผลต่อระบบอื่นๆ อย่างสำคัญ ผุ้จัดการด้าน IT เจ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ผู้จัดการด้านพลังงาน ตลอดจนผู้บริหารทรัพย์สิน เป็นต้น
          ติดต่อเข้าร่วมสัมมนาที่: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะผู้แทนของ TSS ในประเทศไทย คุณปิยะดา เงาภู่ทอง โทรศัพท์ 02.295.3905  Email: area@area.co.th  และโปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มิถุนายน ศกนี้

ใบลงทะเบียน
Registration Form
ผู้เข้าร่วมการอบรม * กรุณากรอกข้อมูล
1. ชื่อ-นามสกุล: *
ตำแหน่ง: *
2. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน: *
ที่อยู่: *
 
ชื่อผู้ประสานงาน:
โทรศัพท์: * ต่อ:  มือถือ:
โทรสาร:
อีเมล์: *
ค่าลงทะเบียน ฟรี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย
Thai Appraisal Foundation Agency for Real Estate Affairs
2018 Copyright © by trebs.ac.th .All Rights Reserved.