กำหนดการ
08:00  ลงทะเบียน-
08:30  วิเคราะห์ลักษณะโครงการขายดี ตั้งอยู่ที่ไหน           ประเภทไหน และระดับราคาไหนที่ขายดี
10:15  พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

10:30  บทวิเคราะห์การทำโครงการขายดีโดยผู้รอบรู้ (จริง) ในแวดวง
12:00  รับประทานอาหารกลางวัน
13:00  ปิดการสัมมนา

Agency for Real Estate Affairs
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย Agency for Real Estate Affairs (AREA) เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีฐานข้อมูลภาคสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำการสำรวจข้อมูลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 โดยสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่เปิดใหม่รายเดือน และสำรวจสถานการณ์การขายของโครงการที่อยู่อาศัยรายครึ่งปี นอกจากนี้ยังสำรวจในจังหวัดภูมิภาค รวมทั้งกรุงจาการ์ตา กรุงพนมเปญ กรุงมะนิลา และนครโฮชิมินห์ AREA เป็นอิสระทางวิชาการ และเป็นกลางทางวิชาชีพโดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียควบคุม ไม่เป็นนายหน้าหรือไม่พัฒนาที่ดินเองทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลที่สำรวจได้ ถือเป็น First Hand Information เพียงแหล่งเดียว

ใบลงทะเบียน
Registration Form
ผู้เข้าร่วมการอบรม * กรุณากรอกข้อมูล
1. ชื่อ-นามสกุล: *
ตำแหน่ง: *
2. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน: *
ที่อยู่: *
 
ชื่อผู้ประสานงาน:
โทรศัพท์: * ต่อ:  มือถือ:
โทรสาร:
อีเมล์: *
ค่าลงทะเบียน
  ราคาปกติ 4,500 บาท
  (รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่มเครื่องเคียง ค่าเอกสาร สถานที่และวิทยากร)
   
หมายเหตุ: ยังไม่รวม Vat 7%
  กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
รวมค่าลงทะเบียน บาท รวม Vat 7% แล้ว จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
- เลขที่บัญชี 048-1-08201-3
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-3-25325-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-34031-62-9
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณภูวนัย สัตยพิพัฒน์ โทรสาร 0.2295.1154 โทรศัพท์ 0.2295.3905