RE100: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 67 * กรุณากรอกข้อมูล
 วันพุธที่ 28 - เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
 เลือกอาหาร:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน/บริษัท:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่ 1:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่ 2:
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
   ต่อ:   มือถือ:
โทรสาร:
ค่าลงทะเบียน:
24,000   รวมค่าลงทะเบียน:

ยืนยัน:

0540 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
   
จัดส่งโดย: โปรดโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- เลขที่บัญชี 048-1-09720-7
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-3-26356-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-45091-93-8
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย  
โทรสาร 0.2295.1154  โทรศัพท์ 0.2295.2294  E-Mail: info@trebs.ac.th
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120