รุ่นที่ 2
3,500
     • ศิษย์เก่าลด 10% (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จ่ายเงินก่อนงาน 2 สัปดาห์)
     • ท่านที่ต้องการที่พักในระว่างอบรม โปรดแจ้งเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้า
         หรือดูตัวอย่างห้องพักที่: http://nararam3.hong-pak.com/
 
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120